Ile wyniesie minimalna krajowa w 2025 roku? Według ostatnich słów Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ministry pracy, ma ona zależeć od przeciętnego wynagrodzenia i być nie niższa niż 60 proc. średniej płacy. Poprosiliśmy o stanowisko w sprawie MRPiPS. Okazuje się, że zmiany są planowane, ale nie dotyczą 2025 roku.

Przypomnijmy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Radiowej Trójce powiedziała, że resort proponuje, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego.

Słowa te wywołały wzburzenie, szczególnie wśród przedstawicieli przedsiębiorców. Gdyby pomysł wszedł w życie od 2025 roku, najniższa krajowa wzrosłaby o około 850 zł, czyli o prawie 20 proc. do poziomu 5150 zł - wyliczał w serwisie X Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Podczas gdy propozycja związków zawodowych na 2025 rok zakładała wzrost o 350 zł.

Płaca minimalna w 2025 roku

Poprosiliśmy o stanowisko w sprawie resort rodziny i pracy. W odpowiedzi czytamy, że minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa na 2025 rok będą ustalane wg dotychczasowych zasad, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

"Do 15 czerwca br. rząd przekaże propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. do uzgodnień ze stroną pracowników i stroną pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. Propozycja te będzie ustalona w oparciu o prognozowane i rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne" - przekazał resort w stanowisku dla Gazety Prawnej.

Płaca minimalna - zmiany

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało nam, że równolegle trwają prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, co wymaga zmiany obecnie obowiązującej ustawy.

"W świetle dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka „orientacyjnych wartości referencyjnych”. Przykładowo może to być np. 60% mediany wynagrodzeń, 50% przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym)" - czytamy w stanowisku dla Gazety Prawnej.

Ministerstwo dodaje, że projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której należy perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalna płaca zależna od przeciętnego wynagrodzenia

Jak uzupełnia resort, wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe. To wartość o charakterze kierunkowym - powinniśmy do niej dążyć, ale nie jest to obligatoryjna.

"Dlatego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której Polska ma perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie. Po uzyskaniu wpisu do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę będzie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych" - wskazano w stanowisku dla Gazety Prawnej.

Płaca minimalna w 2025 roku

Jak pisaliśmy w Gazecie Prawnej, najniższa krajowa będzie musiała wynieść co najmniej 4510,90 zł, a stawka godzinowa dla zleceń co najmniej 29,50 zł. To wartości minimalne, które dyktuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Te stawki będą poddane pod dyskusję zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i związków zawodowych.

Przypomnijmy, że związki zawodowe złożyły do Ministerstwa Finansów pismo, w którym poinformowali o wspólnym stanowisku w sprawie wynagrodzeń w 2025 roku. Płaca minimalna ma wzrosnąć o 350 zł. Dlatego też w 2025 roku powinno - w ocenie związkowców - wzrosnąć do poziomu 4650 zł brutto, czyli niewiele więcej ponad to, ile wynika z ustawy.