Jeśli na recepcie lekarz nie określił sposobu dawkowania medykamentu, zrobił to w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami prawa farmaceutycznego – aptekarz będzie mógł wydać dwukrotnie większą ilość preparatu niż obecnie. Z kolei w przypadku braku postaci jednostki dawkowania danego leku farmaceuta określi ją na podstawie posiadanej wiedzy.

To rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Obecnie, jeśli recepta nie wskazuje sposobu dawkowania (lub sposobu stosowania – w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), aptekarz może wydać nie więcej niż taką ilość leku, która jest zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach. Resort zdrowia proponuje zwiększyć ten limit do czterech.

Dodatkowo farmaceuta będzie mógł również wskazać postać jednostki dawkowania preparatu (np. tabletka, kropla, mililitry) na podstawie posiadanej wiedzy. Ma to ułatwić realizację recept, w których brakuje niektórych informacji lub są one nieczytelne. „Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową” – wskazuje ministerstwo w uzasadnieniu.

Rozwiązany ma zostać też problem tego, że z podanych na recepcie: liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku. Obecnie możliwe jest wydanie najmniejszej z nich – teraz aptekarz wyda największą. Resort zdrowia zwraca uwagę, że regulacja ta miała być zabezpieczeniem przed wykupieniem i zastosowaniem zbyt dużej dawki leku. Obecnie jednak wyliczenia w zakresie ilości medykamentu do wydania dokonuje Platforma P1 (system teleinformatyczny stosowany w ochronie zdrowia), wykorzystując do tego specjalny algorytm, który generuje problem rozbieżności tej ilości z faktycznie zaordynowaną pacjentowi dawką leku. Z uwagi na brzmienie przepisów aptekarz w takiej sytuacji musi dziś wydać najmniejszą ilość wskazaną przez system, co w konsekwencji prowadzi do tego, że pacjent otrzymuje za mało preparatu, aby przeprowadzić zalecaną terapię. ©℗