Ustaliliśmy już z pracodawcą termin urlopu, który zbliża się wielkimi krokami. Nagle jednak okazuje się, że musimy (lub chcemy) go anulować lub przesunąć. Czy i kiedy jest to możliwe? W jaki sposób to zrobić? I czy pracodawca może nam odmówić?

Urlop wypoczynkowy jest ustalany zgodnie z planem urlopów lub na mocy porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Często o terminie dłuższego urlopu musimy zadecydować dużo wcześniej, aby pracodawca mógł opracować grafik - zwłaszcza w newralgicznym okresie wakacji lub świąt (np. majówki).

Niestety, niejednokrotnie zdarza się, że nie możemy lub nie chcemy iść na urlop w zaplanowanym wcześniej terminie. Częstym powodem przesuwania urlopu jest choroba. Istnieją jednak bardziej prozaiczne powody, dla których pracownicy wolą jednak pracować niż wypoczywać - choćby brzydka pogoda. Czy w takiej sytuacji możemy zrezygnować z urlopu lub go przesunąć na inny termin?

Wniosek pracownika o przełożenie urlopu

Termin zaplanowanego urlopu może zostać zmieniony zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy. Jednak to do pracodawcy należy ostatnie słowo - to on musi wyrazić zgodę.

Kodeks pracy nakazuje, aby przesunięcie terminu zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego poprzedzało złożenie wniosku do pracodawcy. Możemy złożyć wniosek o przesunięcie terminu całego urlopu lub tylko jego części. Co istotne, wniosek pracownika musi być umotywowany ważnymi powodami.

Przesunięcie urlopu - ważne przyczyny

Ważne przyczyny najczęściej wiążą się z sytuacją osobistą pracownika lub z obiektywnymi wydarzeniami zewnętrznymi, niezwiązanymi z pracownikiem. Przykładem może być stan klęski żywiołowej uniemożliwiający wyjazd na wypoczynek. Czy zła pogoda jest obiektywną ważną przyczyną? Jest to mocno wątpliwe.

Co ciekawe, prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykorzystania urlopu nawet w przypadku ważnej sytuacji osobistej lub wspomnianej wyżej klęski żywiołowej. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracodawca musi zgodzić się na przesunięcie urlopu.

Kiedy pracodawca musi przełożyć urlop?

Jeżeli wystąpią odpowiednie okoliczności uzasadniające nieobecność pracownika w pracy w czasie zaplanowanego urlopu, to pracodawca ma obowiązek przeniesienia tego urlopu, zwłaszcza gdy zajdą następujące sytuacje:

  • czasowa niezdolność do pracy pracownika wskutek choroby;
  • odosobnienie pracownika w związku z chorobą zakaźną;
  • powołanie pracownika na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy;
  • urlop macierzyński pracownika
  • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
  • tymczasowe aresztowanie pracownika lub odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności.

Wyżej wymienione sytuacje muszą być udokumentowane przez pracownika. Gdy tak się stanie, pracodawca musi je uznać za usprawiedliwiające nieobecność w pracy i przesunąć termin urlopu.

Zobacz też:

"Proszę wrócić do pracy". Przełożenie urlopu na wniosek pracodawcy

Pracodawca ma możliwość przesunięcia urlopu pracownika z własnej inicjatywy, jeśli zachodzą okoliczności, które wymagają obecności pracownika w miejscu pracy w planowanym czasie urlopu, aby zapewnić ciągłość pracy.

Przykłady takich okoliczności to awarie, kontrole w firmie czy istotne spotkania, na których potrzebna jest wiedza pracownika, a które wcześniej nie były zaplanowane.

W przypadku przesunięcia urlopu, choć prawo nie stanowi tego bezpośrednio, stosuje się analogiczne zasady jak w przypadku odwołania pracownika z urlopu. Pracodawca musi więc pokryć koszty, które pracownik poniesie bezpośrednio w związku z przesunięciem terminu urlopu, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty podróży lub opłat za rezerwację urlopu.