Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło plany wprowadzenia rewolucyjnych zmian na rynku pracy od 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie z tymi planami, wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Może to skutkować niższymi dochodami dla milionów Polaków.

Według danych GUS pod koniec marca 2023 roku, aż 2,26 mln osób pracowało na podstawie umów-zleceń. Od 2025 roku ta ogromna grupa osób może zobaczyć mniejsze sumy pieniędzy na kontach z tytułu zleceń. Przyczyna to oskładkowanie umów, które zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rewolucja na rynku pracy. Ozusowanie umów-zleceń od 2025 r.

To już pewne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje wprowadzenie ozusowania wszystkich umów zleceń od 1 stycznia 2025 roku. Reforma stanowi część Krajowego Planu Odbudowy i to m.in. od niej zależy wypłata środków unijnych. Innymi słowy - jeśli chcemy uzyskać kolejne pieniądze z Unii Europejskiej, to musimy oskładkować umowy zlecenia.

Umowy zlecenia a składki. Jak jest teraz?

Obecnie osoby pracujące na umowach zleceniach są zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli ich dochód przekracza minimalne wynagrodzenie. Innymi słowy - składki na ubezpieczenie społeczne są płacone do wysokości minimalnego wynagrodzenia, a nadwyżka jest wolna od opłat zusowskich. Wystarczy też, że ktoś pracuje oprócz tego na podstawie umowy o pracę lub prowadzi działalność, a nie musi opłacać składki od umowy-zlecenia.

Taka sytuacja jest korzystna dla pracowników, gdyż dzięki temu dostają więcej pieniędzy na rękę. Z drugiej strony, nieodprowadzanie składek może negatywnie wpłynąć na przyszłą emeryturę zleceniobiorców. Brak oskładkowania umów jest też na rękę pracodawcom - dzięki temu ponoszą niższe koszty pracy.

Umowy zlecenia ozusowane od 1 stycznia 2025. Na jakich zasadach?

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy (kamień milowy A71G KPO), wszystkie umowy cywilnoprawne będą podlegały składkom na ubezpieczenie społeczne, podobnie jak umowy o pracę. To znaczy, że odprowadzane od nich będą składki:

  • emerytalno-rentowe,
  • wypadkowe,
  • chorobowe.

Ważne

Wyjątek

Wyjątkiem mają być umowy zawierane z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia. Te umowy zlecenia nie będą ozusowane.

Od kiedy składki od umowy zlecenia? [TERMIN]

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyznaczyło termin wdrożenia zmian na czwarty kwartał 2024 roku, a ich wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2025 roku.

Jakie skutki ozusowania umów-zleceń?

Eksperci podkreślają, że zmiany te są oczekiwane od dłuższego czasu i przyniosą korzyści zarówno dla państwa, jak i zatrudnionych. Zleceniobiorcy dzięki zmianom będą mogli liczyć na wyższe emerytury w przyszłości (choć kosztem niższych zarobków bieżących), państwo - na wyższe dochody.

Z kolei dla pracodawców oskładkowanie umów może skutkować wyższymi kosztami pracy oraz koniecznością szybkiego przystosowania się do zmian. Jak podaje Business Insider, koszty przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy-zlecenia zwiększą się o około 20 proc.