Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na 31 marca bieżącego roku mają prawo do wypłaty emerytury. Trzynastki będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Ze względu na to, że 1 kwietnia wypadł w świąteczny poniedziałek, część świadczeń wpłynęło na konta emerytów jeszcze w marcu.

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna je automatycznie. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku jest to 1780,96 zł brutto. Jednak kwoty, które wpłyną na konta, będą niższe i w różnej wysokości – trzynastka bowiem jest opodatkowana i oskładkowana na zasadach ogólnych, przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym.

Z podatku zwolnione są świadczenia wynoszące do 2,5 tys. zł brutto. Jeśli zatem emerytura brutto wraz z trzynastką brutto przekroczą tę kwotę, dodatkowa wypłata będzie zmniejszona o PIT. W praktyce tylko osoby z bardzo małą emeryturą lub rentą nie muszą obawiać się podatku. Od świadczenia potrącana jest również składka zdrowotna. W 2022 r. wyjątkowo trzynastka była nieopodatkowana na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 7 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 556). ©℗

ikona lupy />
Kwoty netto 13. emerytury dla przykładowych kwot świadczenia emerytalno-rentowego brutto / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe