Wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł. To o 162 zł więcej niż dotychczas. Tak wynika z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 lutego 2024 r.

Do 128 799 zł wzrośnie kwota jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka w sytuacji śmierci ubezpieczonego. 25 044 zł wyniesie zaś odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

Wysokość kwot odszkodowań jest aktualizowana co roku. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Suma do wypłaty zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Tylko w 2023 r. ZUS wypłacił w całym kraju 42,7 tys. odszkodowań na łączną kwotę ponad 355 mln zł. Przeciętna wysokość odszkodowania w ubiegłym roku wyniosła 8,3 tys. zł. W porównaniu z 2022 r. wartość przelewów przekazanych na konta poszkodowanych wzrosła o ponad 60 mln zł. W 2022 r. było to niecałe 294 mln zł. ©℗