Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nowe stawki wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Na razie rozporządzenie określające nowe widełki płacowe jest w fazie opiniowania. Ile ma wynieść minimalna i maksymalna granica wynagrodzeń tej grupy zawodowej?

Zgodnie z artykułem 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości ma prawo określać wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej. Projekt jest obecnie w fazie opiniowania.

Asystenci sędziów mogą liczyć na podwyżki w 2024 roku. Ile zarobią po wejściu w życie nowych przepisów?

Podwyżki dla asystentów sędziów 2024. Na jakich zasadach?

Obecnie obowiązujące rozporządzenie, podpisane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 3 kwietnia 2023 r., precyzuje, że asystenci sędziów mogą oczekiwać wynagrodzenia zasadniczego w przedziale od 4 300 zł do 6 500 zł. Jednak w świetle zmian budżetowych na rok 2024, które zostały uchwalone w ustawie budżetowej z dnia 18 stycznia 2024 r., przewiduje się podwyżki dla pracowników sądowych. Wzrost ten jest skorelowany ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) w roku 2024 kształtuje się na poziomie 120 proc.

Zgodnie z tą ustawą zwiększono fundusz wynagrodzeń pracowników sądowych o20 proc. Kwota wydatków zaplanowanych na wzrost funduszu wynagrodzeń dla 4 304,2 etatów asystentów sędziów wraz z pochodnymi wynosi łącznie 74 415 tys. zł.

Taki wzrost funduszu wymagał ustalenia nowych granic płacowych dla asystentów sędziów.

Ile zarobią asystenci sędziów po podwyżkach? [KWOTY 2024]

Nowe rozporządzenie wprowadza wzrost wynagrodzeń na następujących zasadach. Przewiduje:

  • podniesienie dolnej granicy wynagrodzeń o 16,28 proc., co oznaczałoby ustalenie jej na poziomie 5000 zł
  • podniesienie górnej granicy wynagrodzeń o 23,08 proc., co oznaczałoby ustalenie jej na poziomie 8000 zł.

Nowe rozporządzenie, które ma wejść w życie wkrótce, zapewni pracownikom sądowym podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Ta zmiana ma na celu zarówno zabezpieczenie odpowiednich zarobków dla asystentów sędziów, jak i zapewnienie, że żaden z pracowników nie przekroczy maksymalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego.