Likwidacja państwowego zasobu kadrowego, włączenie wyższych stanowisk do Służby Cywilnej i przywrócenie stanowiska szefa Służby Cywilnej to główne zmiany uchwalonej przez Sejm 24 października 2008 r. ustawy o Służbie Cywilnej. Nabór do Służby Cywilnej ma być otwarty i konkurencyjny. Na wyższe stanowiska ma mieć charakter konkursu. Rada Służby Cywilnej będzie mogła nadzorować prawidłowość przebiegu przeprowadzania naborów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpi do szefa Służby Cywilnej o jego powtórzenie.

Senatorowie wprowadzili do tej ustawy klika zmian redakcyjnych. Rozszerzyli m.in. przepis dotyczący zakresu nadzoru RSC nad przebiegiem naboru. Będzie ona mogła skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu naboru prowadzanego m.in. na stanowiska prezesów agencji i szefów urzędów centralnych podległych i nadzorowanych przez premiera lub właściwego ministra.

Ustawa ma zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od dnia jej wejścia w życie.