Już w przyszłym roku pracodawcy będą mogli przekazywać swoim pracownikom druki ZUS RMUA także e-mailem. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 17 października 2008 r. o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie pracodawcy mają obowiązek przekazywać każdego miesiąca swoim pracownikom raporty ubezpieczeniowe o zapłaconych składkach na druku ZUS RMUA. Od nowego roku pracodawca za zgodą pracownika będzie mógł przekazywać takie informacje także w formie dokumentu elektronicznego. Jednak elektroniczny ZUS RMUA będzie musiał być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z takiego rozwiązania skorzystają pracodawcy zatrudniający co najmniej pięciu pracowników, którzy do kontaktów z ZUS korzystają z bezpiecznego e-podpisu. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.