W ciągu ostatniej dekady płaca minimalna w Polsce wzrosła o blisko 250 proc. W 2024 r. wynosi 4242 zł brutto od stycznia i 4300 zł brutto od lipca. Jak sytuacja będzie wyglądać w 2025 r.? Czy też będziemy mogli liczyć na dwukrotną podwyżkę?

Jeszcze w 2015 r. płaca minimalna wynosiła w Polsce zaledwie 1750 zł brutto, więcna przestrzeni dekady mamy do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem, wynoszącym blisko 250 proc. W obecnym 2024 r. najniższa krajowa podnoszona jest dwa razy, ponieważ takie są regulacje prawne, w przypadku prognozowanej inflacji większej niż 5 proc.

Płaca minimalna 2025. Będą dwie podwyżki?

Wiele wskazuje na to, że nie.Według ostatnich prognoz NBP, inflacja w 2025 r. może wynieść ok. 3.5 proc. Te szacunkowe dane uwzględniają zerową stawkę VAT na żywność i zamrożenie cen ciepła, gazu oraz prądu. W związku z tym najniższa krajowa w przyszłym roku wzrośnie zapewne tylko raz.

Jak wyliczył Fakt, gdyby kwota płacy minimalnej ustalana była dziś (marzec 2024 r.) to powinna wynieść ok. 4500 zł brutto. W wersji netto to ok. 3400 zł.

Kto ustala płacę minimalną?

Jej wysokość proponuje Rada Dialogu Społecznego, złożona ze związkowców i pracodawców. Jeżeli RDS nie dojdzie do porozumienia, wtedy decyzja o wysokości najniższej krajowej leży w gestii rządu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje już nad nowym mechanizmem ustalania płacy minimalnej. Działania resortu są związane z unijną dyrektywą, według której pensja minimalna powinna wynosić 60 proc. mediany wynagrodzenia brutto lub 50 proc. średniego wynagrodzenia brutto. Polska jest zobowiązana, by wdrożyć tę dyrektywę do 15 listopada 2024 r.

Jak zmieniała się najniższa krajowa w latach 2015-2024?

2015: 1750 zł

2016: 1850 zł

2017: 2000 zł

2018: 2100 zł

2019: 2250 zł

2020: 2600 zł

2021: 2800 zł

2022: 3010 zł

2023: 3490 zł

2024: 4242 zł (od 1 stycznia), 4300 zł (od 1 lipca)