Wszystkie okręgowe izby lekarskie zapewniają lekarzom pomoc prawną, choć różny jest jej zakres. Część izb ogranicza się do porad podczas dyżuru w siedzibie samorządu w wybrane dni tygodnia albo mailowych odpowiedzi na pytania. Niektóre zapewniają nawet wsparcie całodobowe, a na wypadek poważniejszych kłopotów – ubezpieczenie.

– Obecnie pomoc jest dostępna dla każdego, przez całą dobę. Jedynym warunkiem jest opłacenie składki za dwa miesiące przed wystosowaniem zapytania – mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Wsparcie prawników okazuje się niezbędne.

– Szybko zmieniające się przepisy, zmiany dotyczące opodatkowania prowadzonej działalności, liczne sprawy sądowe, narażanie lekarzy na przeciążenie obowiązkami administracyjnymi to tylko niektóre przykłady ich potrzeb – wylicza Leszek Kubicz, dyrektor biura Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Tysiące porad

Skala wsparcia jest duża. Tylko członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej udzielono w zeszłym roku 4,4 tys. porad. W Wielkopolsce zapytań było jeszcze więcej, bo aż 5346. Daje to średnio 445 porad miesięcznie.

Wszyscy lekarze, niezależnie od wieku i specjalizacji, potrzebują pomocy. Młodsi zgłaszają się ze sprawami swoich rezydentur, z oddelegowywaniem do pracy w innych oddziałach, wątpliwościami co do pracy w kilku miejscach. Często chcą się dowiedzieć, jak założyć własną praktykę lekarską. Starsi pytają o kwestie emerytalno-rentowe.

Niezależnie od wieku lekarze proszą o porady dotyczące konfliktów z pracodawcami. Nie wiedzą, co najlepiej zrobić, gdy na ich konto nie wpłynęła wypłata. Bardzo często zgłaszają problemy z refundacją. Jedna z izb zaproponowała nawet swoim członkom ubezpieczenie na wypadek roszczeń funduszu. Polisy w części izb przewidują też prawo do refundacji przez ubezpieczyciela kosztów zastępstwa procesowego.

– Często opiniujemy również różne umowy (o pracę, kontraktowe, zlecenia, o współpracę), analizując ich klauzule pod kątem bezpieczeństwa dla lekarzy – mówi Aleksandra Kosiorek, koordynator zespołu radców prawnych i adwokatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Medycy coraz częściej skarżą się na hejt w internecie.

– Lekarze mają kłopoty z coraz bardziej roszczeniowymi pacjentami, ostatnio szczególnie kierującymi obraźliwe komentarze w mediach społecznościowych – przyznaje Jarosław Klimek, koordynator działu prawnego OIL w Łodzi.

Problem ten występuje niezależnie od regionu.

– Przedmiotem porad bywają agresywne zachowania pacjentów, przypadki obelg kierowanych w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów, zniesławienia i nagrywania wizyt – mówi Alicja van der Coghen, rzecznik prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej.

Pytania dotyczą też roszczeń pacjentów i kontroli w podmiocie leczniczym.

Pomoc adwokata

Czasem potrzebna jest pomoc w sprawach karnych. W ramach działalności wielkopolskiego rzecznika praw lekarza opracowany został nawet program „Prawnik na pierwsze przesłuchanie”.

– Pierwszy kontakt ze śledczymi i to, jak się w tym czasie zachowamy, może zaważyć na całym postępowaniu. Nawet mając pełne przekonanie o tym, że nie popełniliśmy żadnego błędu, pod wpływem stresu i nie dysponując odpowiednią wiedzą prawną, możemy złożyć zeznania w sposób dla nas niekorzystny. W takiej sytuacji wsparcie prawnika jest bezcenne – uważa lek. Marcin Karolewski, wiceprezes WIL, który pełni również funkcję rzecznika praw lekarza.

Dlatego Wielkopolska Izba Lekarska pokrywa koszty związane z asystą adwokata w czasie pierwszego przesłuchania. Program ten nie obejmuje jednak pomocy w sprawach niezwiązanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Pomoc prawna świadczona przez izby lekarskie lekarzom i lekarzom dentystom została uregulowana w ustawie z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.). Zgodnie z jej art. 9 ust. 1 pkt 3c członkowie izb lekarskich mają prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Jednak w wielu okręgach medycy mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji, nie tylko związanej ze sprawami zawodowymi. Zdarza się, że korzystają nie tylko medycy. Na przykład w Wielkopolsce po poradę mogą zgłosić się bliscy lekarza – małżonkowie, konkubenci, a nawet dzieci do 25. roku życia. ©℗

W Wielkopolsce po poradę mogą zgłosić się też bliscy lekarza – małżonkowie, konkubenci, a nawet dzieci do 25. roku życia