Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach firm w Polsce. Od końca poprzedniej dekady ich udział w kadrze menedżerskiej w ogromnej większości branż się zwiększył, ale w bardzo niewielkim stopniu.

Szklany sufit kruszeje (ale powoli)

Odsetek członkiń zarządów zmniejszył się w „pozostałych usługach”, ale też nieznacznie w branży finansowej, która – przynajmniej na poziomie deklaracji – jest mocno przywiązana do idei równości płci (i na stanowiskach szeregowych zatrudnia więcej pań niż panów). Prawie 50-proc. udziałem pań w zarządach mogą poszczycić się firmy działające w branżach zdrowie i pomoc społeczna oraz w edukacji, gdzie w ciągu ostatnich czterech lat zanotowano jeden z największych wzrostów. Duże zmiany w administracji publicznej i gospodarstwach domowych były możliwe głównie dlatego, że liczba podmiotów działających w obu sektorach jest bardzo niewielka. ©Ⓟ

ikona lupy />
Udział kobiet w zarządach / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Już dawno tak nie było

Marzec był piątym miesiącem, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP wynosi nadal 5,75 proc. Ale dzięki szybko spadającej inflacji w górę idzie stopa realna. Dla restrykcyjności polityki pieniężnej, czyli jej wpływu na popyt i procesy cenowe w gospodarce, znaczenie ma nie tylko realna stopa procentowa, lecz także realny (również po uwzględnieniu inflacji) kurs walutowy. Wzrost realnej stopy i realna aprecjacja waluty sprawiają, że restrykcyjność polityki pieniężnej w ostatnim czasie zwiększała się u nas w tempie (i do poziomu) niewidzianym od półtorej dekady, czyli od czasów sprzed wybuchu globalnego kryzysu finansowego. ©Ⓟ

ikona lupy />
Indeks restrykcyjności polityki pieniężnej w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Seniorzy wybierają Sopot

Jednym z największych wyzwań dla Polski są niekorzystne trendy demograficzne – starzenie się społeczeństwa i zwiększający się udział osób w wieku poprodukcyjnym. Ale jeśli przyjrzeć się sytuacji na poziomie powiatów, to okazuje się ona mocno zróżnicowana. Na podstawie danych ze spisu powszechnego policzyliśmy proporcję najmłodszych i najstarszych mieszkańców do ich ogólnej liczby. Są takie, gdzie dzieci do 10. roku życia stanowią więcej niż 10 proc. ogółu mieszkańców. Ale i takie, gdzie w stronę 10 proc. idzie odsetek mieszkańców w wieku ponad 80 lat. Pod tym względem przoduje Sopot, który ma równocześnie niski odsetek najmłodszych, oraz rolnicze powiaty na Podlasiu: hajnowski i siemiatycki. ©Ⓟ

ikona lupy />
Powiaty z największym i najmniejszym odsetkiem mieszkańców / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe