Pod koniec lutego lub na początku marca 2024 pracownicy sektora publicznego prawdopodobnie otrzymają podwyżki. Nowy budżet na ten rok, który został zatwierdzony przez prezydenta, zapewnia wzrost wynagrodzeń. Kto pierwszy otrzyma podwyżki?

Tegoroczna ustawa budżetowa zapewniła podwyżki dla pracowników sektora publicznego. Jednak ich ostateczna kwota oraz termin zależą od wyników negocjacji międzyresortowych oraz dialogu prowadzonego ze związkami zawodowymi.

Kiedy podwyżki dla nauczycieli?

Nauczyciele od dłuższego czasu czekają na podwyżki. Termin wypłat, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli MEN, został ustalony na wiosnę. Jeszcze w tym miesiącu mamy poznać ostateczną treść przepisów w tej sprawie. W praktyce może to oznaczać początek wypłat podwyżek w marcu, z wyrównaniem od stycznia.

Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, zapowiedziała, że prawdopodobnie 19 lub 20 lutego zostanie podpisane rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Podkreśliła również, że resort podejmie wszelkie działania, aby wyższe kwoty były wypłacane od marca.

Zgodnie z wypowiedzią Sławomira Broniarza, przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, po podpisaniu i ogłoszeniu rozporządzenia, organom prowadzącym szkoły będzie potrzebny czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów. Zapewnienie wypłaty wyrównania od 1 stycznia już w marcu byłoby korzystniejszym rozwiązaniem niż konieczność czekania na te środki do kwietnia. Warto przypomnieć, że nauczyciele mają otrzymać podwyżki w wysokości 30 i 33 proc., w zależności od posiadanego stopnia.

Kiedy podwyżki dla urzędników i policjantów?

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) otrzymają szybki zastrzyk gotówki, ponieważ ich wynagrodzenia zawsze są wypłacane pod koniec miesiąca za dany okres rozliczeniowy. Jeszcze w lutym ich wynagrodzenia zostaną zwiększone o 20 proc. Natomiast wyrównanie za styczeń prawdopodobnie zostanie wypłacone na początku marca.

Co w przypadku policjantów? Zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego opracowanym przez resort spraw wewnętrznych, przewiduje się wzrost uposażenia o 20 proc. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów już wyraził pozytywną opinię na temat tego projektu. Dzięki temu w tym roku policjanci otrzymają średnio około 400-420 zł podwyżki. Nastąpi to prawdopodobnie już w marcu.

Kto jeszcze może liczyć na podwyżki?

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratury) również otrzymają podwyżki. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że każdy pracownik otrzyma podwyżkę w wysokości 20 proc. swojego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2023 roku. Podwyżki mają zostać wypłacone w kwietniu, wraz z wyrównaniem od stycznia.

Jednak związkowcy zauważają, że nie przeznaczono oddzielnych środków na już wcześniej planowany wzrost płacy minimalnej. Tegoroczna najniższa pensja jest średnio o 18,6 proc. wyższa niż w poprzednim roku.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości zarabiający płacę minimalną dostaną więc w praktyce wyrównanie do nowej, wyższej płacy minimalnej, które i tak by dostali. Z uwagi na procentowy wzrost więcej pieniędzy dostaną ci najlepiej wynagradzani, a mniej ci w najtrudniejszej sytuacji - mówiła Business Insiderowi wiceprzewodnicząca Krajowego NSZZ "Ad Rem" Urszula Łobodzińska.