1780,96 zł wyniosą najniższe emerytury, a także renty socjalna, rodzinna czy z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To oznacza, że od 1 marca br. minimalne gwarantowane świadczenia wzrosną o 192,52 zł. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Resort wyjaśnia, że w tym roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 12,12 proc. Ustalając go, musiał uwzględnić średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (czyli 11,9 proc.), zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (wyniósł on 1,1 proc., co oznacza, że składnik wliczany do waloryzacji mógł wynieść nie mniej niż 0,22).

– Ministerstwo zdecydowało się zatem na podwyżkę o ustawowe minimum – komentuje dr Tomasz Lasocki, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Rząd mógł zdecydować się na wyższą waloryzację. Przepisy bowiem zobowiązują, aby przy jej wyliczaniu uwzględnić co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że odsetek ten mógł zostać ustalony przez ministerstwo na wyższym poziomie. Było to o tyle prawdopodobne, że jeszcze w styczniu minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk obiecywała i zapowiadała, że wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. Ostatecznie jest on jednak niższy.

Resort rodziny zdecydował też, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa, a nie jak było np. w ubiegłym roku procentowo-kwotowa. Przypomnijmy, w 2023 r. najniższe świadczenia były objęte podwyżką kwotową, dzięki czemu minimalne gwarantowane wypłaty wzrosły o 250 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych wypłat z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego jest szacowany na ok. 43 mld zł. ©℗

O ile wzrosną świadczenia (przykłady)

Przed waloryzacją Wysokość podwyżki Po waloryzacji (o 12,12 proc.)
1588,44 zł 192,52 zł 1780,96 zł
2000 zł 242,40 zł 2242,40 zł
2500 zł 303 zł zł 2803 zł
3000 zł 363,60 zł 3363,60 zł
4000 zł 484,80 zł 4484,80 zł
5000 zł 606 zł 5606 zł