Kwalifikacja wojskowa to proces, podczas którego oceniana jest zdolność osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej do służby. W Polsce, mimo że obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona, nadal przeprowadza się kwalifikację wojskową w celu ustalenia stanu zdrowia i przydatności do służby potencjalnych rekrutów. MON przygotował nową listę chorób, które ze służby eliminują.

W roku 2024 około 230 tysięcy osób zostało poddanych takiej kwalifikacji. Lista chorób, które dyskwalifikują zostanie żołnierzem została zaktualizowana. Żołnierz powinien charakteryzować się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, które umożliwia mu pełnienie służby wojskowej oraz wykonywanie różnorodnych zadań, często w trudnych warunkach.

Odpowiednia siła, wytrzymałość i gibkość są konieczne do wykonywania codziennych obowiązków oraz do udziału w treningach i misjach. Żołnierze muszą także być w stanie wytrzymać długotrwały wysiłek fizyczny i pracę w ekstremalnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, wilgotność czy niedobór tlenu na dużych wysokościach. Dlatego tak istotne jest ustalenie listy chorób, które będą niekorzystnie wpływać na wykonywanie obowiązków przez mundurowego.

Wykaz chorób i schorzeń, które wykluczają z wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który aktualizuje wykaz chorób i schorzeń, które mogą wykluczyć żołnierzy zawodowych z pełnienia określonych zadań służbowych lub ograniczyć ich wykonywanie. Zmiana ta jest odpowiedzią na niedawne modyfikacje w ustawie o obronie Ojczyzny, szczególnie dodanie nowego ustępu, który precyzuje wymagania zdrowotne dla różnych specjalistycznych stanowisk służbowych w wojsku.

Nowe przepisy są istotne, ponieważ w Polsce rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która ma na celu ocenę zdolności do służby osób w wieku poborowym. Projekt rozporządzenia szczegółowo określa, które schorzenia mogą stanowić przeszkodę dla żołnierzy, którzy na co dzień zajmują się wyjątkowo odpowiedzialnymi i wymagającymi zadaniami. Dotyczy to między innymi pilotów, nawigatorów, obsługi statków powietrznych, nurków i płetwonurków, a także osób służących w jednostkach wojsk specjalnych oraz wojsk powietrznodesantowych.

Jakie choroby dyskwalifikują z wojska?

Projekt rozporządzenia oraz jego szczegółowe zapisy zostały opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji, umożliwiając dostęp do informacji o nowych regulacjach zarówno żołnierzom, jak i szerokiej publiczności. Na liście znajduje się 97 pozycji i są to m.in.: Zakażenie HCV, zapalenie wątroby, padaczka, choroby demielinizacyjne, poważne urazy głowy i mózgu z trwałymi skutkami czy nerwica.

Czytaj też: Jak silne są Polskie Siły Powietrzne? Oto, czym dysponujemy i co kupujemy