Senat poparł ustawę o dodatku osłonowym, która trafiła teraz na biurko prezydenta. Prawdopodobnie Andrzej Duda podpisze wypłatę prawie 2,3 mld złotych dla Polaków. Dodatek będzie wypłacany do końca czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy – czym jest?

Dodatek osłonowy trafi do kilku milionów Polaków. To jednorazowe świadczenie dla I połowy 2024 r. Dodatek osłonowy to świadczenie które w założeniu ma pomóc przetrwać koszty wysokiej inflacji. Czas na złożenie wniosku jest od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek ma zostać wypłacony do połowy 2024 roku. Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne jest wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy, zaś podanie nieprawdziwych danych może narazić na sankcje karne.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł.

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Co istotne dodatek jest na rodzinę, a nie na osobę. Dla rodziny kilkuosobowej wciąż będzie przysługiwał jeden dodatek osłonowy.

W przypadku dochodów powyżej limitów możliwe jest otrzymanie dodatku. Wartość dodatku będzie się stopniowo zmniejszała (według zasady "złotówka za złotówkę" z dolnym limitem wypłaty dodatku 20 zł) Kolejną istotną informacją jest fakt, iż trzynastka i czternastka nie wchodzą do limitów 1500 zł i 2100 zł. Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny również nie wliczają się do dochodu.

Gospodarstwo domowe według ustawodawcy tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 r.?

Dodatek osłonowy obliczamy z wzoru:

(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2. Dzielimy przez dwa, ponieważ dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.

Dodatek osłonowy dla pierwszej połowy 2024 r. po zastosowaniu wzoru wynosi:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2)343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4)657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Czym jest i ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy?

  • Przepisy prawne przewidują także podwyższony dodatek osłonowy. Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel).
  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Czy wynajmując mieszkanie można pobierać dodatek osłonowy?

Uprawnienie do pobierania dodatku osłonowego nie jest powiązane własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Wnioskodawca ma podać dane swoje, domowników oraz adres zamieszkania gospodarstwa domowego. Może być to zarówno własnościowe mieszkanie lub dom, jak i wynajmujące nieruchomość.