Prokurator generalny Adam Bodnar wycofał wniosek swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.).

Jak czytamy w komunikacie rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak, wniosek ten „stanowił próbę podważenia idei samorządu lekarskiego i zasad kodeksu etyki lekarskiej, a ponadto godził w prawo do ochrony zdrowia”, jego cofnięcie zaś jest uzasadnione „troską o wartości konstytucyjne przynależne obywatelom”.

Przypomnijmy, w listopadzie ub.r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego (TK) zakwestionował konstytucyjność wielu przepisów dotyczących organizacji i przymusowego charakteru izb lekarskich w związku z regulacjami przewidującymi odpowiedzialność zawodową za naruszenie m.in. zasad etyki lekarskiej. (Pisaliśmy o tym w artykule: „Samorząd zawodowy lekarzy pod lupą”, DGP nr 234/2023).

Ziobro argumentował, że normy deontologiczne (moralne) przyjęte przez Krajowy Zjazd Lekarzy „w niedookreślony i nieakceptowany przez ogół środowiska sposób ograniczają prawa i wolności obywatelskie członków samorządu lekarskiego”. A także: „ustawodawca – mimo świadomości istnienia wśród członków tego samorządu różnic światopoglądowych, a także różnic w poglądach naukowych i terapeutycznych – zobowiązał członków izb lekarskich do przestrzegania jednolitych, obowiązujących cały samorząd zasad etyki lekarskiej, naruszenie których naraża lekarza na poniesienie odpowiedzialności zawodowej”.

Były prokurator generalny nie kwestionował samego istnienia samorządu zawodowego lekarzy, stał jednak na stanowisku, że jego obecna forma jest sprzeczna z przepisami konstytucji dotyczącymi samorządów zawodowych oraz zapewniającymi wolność działalności gospodarczej, wykonywania zawodu i zrzeszania się, a także przewidującymi zasadę proporcjonalności w ograniczaniu wolności i praw.

Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu komunikatu wynika, że Adam Bodnar powiązał stanowisko swojego poprzednika z dyskusją, jaka toczyła się podczas pandemii COVID-19, i kwestionowaniem przez niektórych lekarzy zasadności szczepień ochronnych. Zwrócił uwagę, że w Sejmie powołano wówczas zespół do spraw funkcjonowania izb lekarskich, a wniosek Zbigniewa Ziobry był odpowiedzią na prezentowane w trakcie jego prac wątpliwości.

Sprawa została zarejestrowana w TK pod sygnaturą K 22/23. Do tej pory nie odbyła się żadna rozprawa. Anna Adamiak zaznaczyła, że wycofanie wniosku oznacza zakończenie postępowania przed TK. ©℗