Nie mniej niż o 12,3 proc. – o tyle wzrosną emerytury i renty w tym roku. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczna wysokość tegorocznej waloryzacji zostanie podana 9 lutego.

Opierając się jednak na deklarowanym przez resort rodziny założeniu, że będzie to podwyżka nie niższa niż 12,3 proc., można już policzyć szacowaną kwotę świadczeń. Mają one poglądowy charakter i obrazują, jakich wzrostów – mniej więcej – świadczeniobiorcy mogą się spodziewać już od 1 marca br. Wciąż nie ma też informacji, czy w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – podwyżka będzie miała charakter kwotowy (a nie procentowy) w odniesieniu do najniższych świadczeń.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że – w najmniej optymistycznym wariancie, jeżeli podwyżka będzie miała tylko charakter procentowy – emeryci z najniższą gwarantowaną emeryturą rocznie zyskają 2,3 tys. brutto. Z kolei ci, którzy obecnie mają emeryturę w miesięcznej wysokości 3 tys. zł, na waloryzacji zyskają ponad 4,4 tys. zł rocznie. ©℗

opinia

Czym niższa inflacja, tym niższa waloryzacja

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na pytania posłów / Materiały prasowe

Wsparcie emerytów i rencistów jest jednym z priorytetów naszego rządu, a waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach polityki społecznej państwa. Stanowi ona element konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, co oznacza konieczność istnienia mechanizmu utrzymywania wszystkich świadczeń na poziomie ich realnej wartości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik waloryzacji zależy od inflacji (średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz udziału (określanego w ramach dialogu społecznego lub, w przypadku braku zgodności stron, rozporządzeniem Rady Ministrów) realnego wzrostu płac. Przy czym udział realnego wzrostu płac nie może być niższy niż 20 proc. Im niższa jest inflacja, tym niższy wskaźnik waloryzacji i odwrotnie: im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji. Znaczna podwyżka emerytur i rent, w szczególności w 2023 r., jest wynikiem wysokiego średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będziemy jak najszybciej ograniczać. Na 2024 r. w budżecie są zagwarantowane środki finansowe na wzrost świadczeń. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 112,3 proc. Szacowany całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń podwyższanych wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji wynosi ok. 43,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości tzw. 13. i 14. emerytur). ©℗

Minimalna szacowana podwyżka świadczeń

Kwota świadczenia przed waloryzacją Podwyżka miesięczna przy założeniu wzrostu o 12,3 proc. Podwyżka roczna Kwota świadczenia po waloryzacji
100,00 zł 12,30 zł 147,60 zł 112,30 zł
500,00 zł 61,50 zł 738,00 zł 561,50 zł
1000,00 zł 123,00 zł 1476,00 zł 1123,00 zł
1100,00 zł 135,30 zł 1623,60 zł 1235,30 zł
1200,00 zł 147,60 zł 1771,20 zł 1347,60 zł
1300,00 zł 159,90 zł 1918,80 zł 1459,90 zł
1400,00 zł 172,20 zł 2066,40 zł 1572,20 zł
1588,44 zł* 195,38 zł 2344,56 zł 1783,82 zł
1600,00 zł 196,80 zł 2361,60 zł 1796,80 zł
1700,00 zł 209,10 zł 2509,20 zł 1909,10 zł
1800,00 zł 221,40 zł 2656,80 zł 2021,40 zł
1900,00 zł 233,70 zł 2804,40 zł 2133,70 zł
2000,00 zł 246,00 zł 2952,00 zł 2246,00 zł
2100,00 zł 258,30 zł 3099,60 zł 2358,30 zł
2200,00 zł 270,60 zł 3247,20 zł 2470,60 zł
2300,00 zł 282,90 zł 3394,80 zł 2582,90 zł
2400,00 zł 295,20 zł 3542,40 zł 2695,20 zł
2500,00 zł 307,50 zł 3690,00 zł 2807,50 zł
2600,00 zł 319,80 zł 3837,60 zł 2919,80 zł
2700,00 zł 332,10 zł 3985,20 zł 3032,10 zł
2800,00 zł 344,40 zł 4132,80zł 3144,40 zł
2900,00 zł 356,70 zł 4280,40 zł 3256,70 zł
3000,00 zł 369,00 zł 4428,00 zł 3369,00 zł
3500,00 zł 430,50 zł 5166,00 zł 3930,50 zł
4000,00 zł 492,00 zł 5904,00 zł 4492,00 zł
5000,00 zł 615,00 zł 7380,00 zł 5615,00 zł
7500,00 zł 922,50 zł 11 070,00 zł 8422,50 zł
10 000,00 zł 1230,00 zł 14 760,00 zł 11 230,00 zł
* Możliwe, że w tym roku podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych będzie kwotowo-procentowa. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w roku ubiegłym, kiedy podwyżka wynosiła nie mniej niż 250 zł (taka podwyżka przysługiwała od kwoty tzw. minimalnej emerytury). W tym roku jeden z wariantów zakłada, ze będzie to 300 zł
Oprac. UM i KT