W połowie stycznia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MON z 11 stycznia 2023 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze. Wypłata podwyższonych tzw. mundurówek powinna nastąpić do końca I kwartału 2024 roku.

Zmianą są też wprowadzone należności ubiorów cywilnych. Przysługiwać będą oraz dla niektórych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Centrum Rozpoznania Osobowego.

Ile wynosi mundurówka?

Według nowych stawek szeregowy przez pierwsze 60 miesięcy służby zawodowej otrzyma od 1 stycznia 2024 r. 563 zł. Kwota ta urosła zaledwie o jeden procent i w założeniu ma sfinansować:

· umundurowanie i wyekwipowanie,

· pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania

Po 5 latach służby szeregowy z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni otrzyma 2976,00 zł (kobieta), a poprzednio było 2323 zł, co oznacza wzrost o 28 proc. oraz 2804 zł (mężczyźni, było 2225 zł – daje to wzrost o 26 proc. ). Z kolei w Siłach Powietrznych odpowiednio: 3007 zł i 2969 zł (było 2349 zł i 2361 zł) a w Marynarce Wojennej: 2908 zł i 2416,zł (2231 zł oraz 1915 zł). Kwoty te mają starczyć na:

  • zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,
  • zakup (wykonanie) oznak wojskowych (baretek, które zgodnie z przepisami ubiorczymi mogą być noszone na umundurowaniu, a także oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych),
  • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym umundurowania polowego.

Jakie są dodatki na obszycie po awansie

W wojsku funkcjonują także dodatki na obszycie udzielane po awansie. Co ciekawe, nie będą one obejmowały korpusu szeregowych w pierwszych 60 miesiącach służby zawodowej.

Z kolei żołnierz zawodowy awansowany na kaprala otrzyma na obszycie 188 zł (obecnie 171), na sierżanta 289 zł, chorążego - 361 zł, starszego chorążego sztabowego - 468 zł (jest 577 zł), na majora – 345 zł, generała brygady 6952 zł (jest obecnie 6817 zł) , a generała broni – 2225 zł.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2024 roku. Zgodnie z szacunkami resortu obrony narodowej, koszt zmian to ok. 60 mln zł rocznie.