Uchylenie przepisu wskazującego, że awaryjne tabletki antykoncepcyjne wydawane są wyłącznie po przepisaniu przez lekarza – zakłada projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przyjęty wczoraj przez rząd. – Mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych od 15. roku życia. Chodzi o jeden konkretny specyfik EllaOne – stwierdził wczoraj premier Donald Tusk.

Chodzi o ust. 1a w art. 23a ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.), który obowiązuje od 23 lipca 2017 r. Przesądza on, że produkty lecznicze dopuszczone do obrotu i wskazane w charakterystyce produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji otrzymują kategorię dostępności „wydawane z przepisu lekarza – Rp”. Poza uchyleniem tego przepisu nowelizacja wskazuje, że dostępność awaryjnej antykoncepcji może zostać ograniczona w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem jego stosowania, w szczególności z uwagi na wiek danej osoby. Szczegółowo te kwestie uregulować ma minister zdrowia w drodze rozporządzenia, również jeśli chodzi o stworzenie „mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom w zakresie stosowania i wydawania tych produktów leczniczych”. Jako granicę dostępności pigułki bez recepty przyjęto 15. rok życia. „Stosowanie antykoncepcyjnych produktów leczniczych wskazane jest dla osób w wieku rozrodczym” – czytamy w uzasadnieniu. ©℗