Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Chodzi o zwiększenie stawek dla członków komisji.

Od 1 lutego 2024 r. na terenie całego kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia 2024 r. W tym roku do stawienia się przed komisję lekarską będą wzywani m.in. mężczyźni urodzeni w 2005 r., ci urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz osoby, które w latach 2022–2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Co więcej – dobrowolnie do kwalifikacji mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat i chcą na ochotnika trafić do armii.

W związku z tym do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

Chodzi o zwiększenie stawek uposażenia dla członków komisji wojskowej, w tym lekarzy, którzy są w jej składzie. Podwyżka pensji ma być odpowiedzią na postulaty wojewodów i organów samorządowych wynikające z doświadczeń z kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2023 r. Ponieważ zainteresowanie personelu medycznego pracą w komisjach było bardzo niskie, wojewodowie i samorządowcy domagali się zwiększenia wysokości wynagrodzeń dla takich osób.

Podwyżki dla członków wojskowej komisji lekarskiej [STAWKI]

Projekt rozporządzenia przewiduje podniesienie maksymalnych dziennych stawek dla osób uczestniczących w pracach komisji lekarskiej:

  • dla przewodniczącego komisji – z 899 zł do 1000 zł,
  • dla lekarza – z 764 zł do 800 zł,
  • dla psychologa – z 600 zł do 700 zł,
  • dla pielęgniarek lub ratowników medycznych – z 557 zł do 600 zł oraz
  • dla sekretarza komisji – z 476 zł do 500 zł.

Autorzy projektu tłumaczą, że zaproponowane stawki wynagrodzenia uwzględniają zapisy art. 63 ust. 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). Określono w nich, że te stawki nie mogą przekraczać 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2023 r. wyniosło 7005,76 zł.

Decyzje należą do wojewodów

Wojewodowie mają możliwość indywidualnego kształtowania dziennych stawek dodatkowego wynagrodzenia w przedziale kwot podanym w projekcie.

Z dokumentu z oceną skutków regulacji, dołączonego do projektu, wynika, że wskutek zmian na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r., w tym na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, zaplanowano ok. 48,4 mln zł.

Dokument ma wejść w życie w następnym dniu po jego ogłoszeniu. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, ponieważ od 1 lutego 2024 r. zaczyna się kwalifikacja wojskowa. ©℗