Pensje nauczycieli akademickich i stypendia doktoranckie będą wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., jak tylko zostaną przyjęte zmiany prawne, które to regulują – zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Płace wykładowców są zależne od kwoty podanej w rozporządzeniu w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora zatrudnionego w uczelni publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1838 ze zm.). Dziś mają zagwarantowane pensje uzależnione od stawki 7210 zł. Ta miała wzrosnąć od stycznia br. do 9370 zł. Tak się jednak nie stało z uwagi na trwające prace nad ustawą budżetową i w związku z tym nad rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia profesora.

Na podwyżki czekają zarówno wykładowcy, jak i doktoranci. Od wysokości płacy wskazanej w rozporządzeniu zależą bowiem nie tylko pensje pozostałych nauczycieli akademickich, lecz także wysokość stypendiów dla doktorantów w szkołach doktorskich.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) miesięczne świadczenia dla tych naukowców wynoszą co najmniej:

  • 37 proc. wynagrodzenia profesora – przed oceną śródokresową,
  • 57 proc. wynagrodzenia profesora po jej zaliczeniu.

Obecnie zatem doktoranci otrzymują stypendia w wysokości nie niższej niż 2667,7 zł (przed oceną) i 4109,7 zł (po ocenie). A gdyby rozporządzenie zgodnie z planem weszło w życie od Nowego Roku, otrzymywaliby już odpowiednio 3466,90 zł oraz 5340,90 zł. Nadal jednak czekają na obiecaną 30-proc. podwyżkę i nie mają pewności, od kiedy będzie przysługiwała im wyższa kwota (o problemie pisaliśmy w tekście: „Doktoranci czekają na pieniądze. Dziś dostają mniej, niż wynosi płaca minimalna”, DGP nr 8/2024).

Jak zapewnia resort nauki, zarówno nauczyciele akademiccy, jak i doktoranci będą mieli zagwarantowane wyrównania od 1 stycznia br.

– Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami podwyżka wynagrodzeń pracowników uczelni ma nastąpić po uchwaleniu budżetu z wyrównaniem od 1 stycznia, analogicznie będzie ze stypendiami dla doktorantów – odpowiada na pytania DGP Natalia Żyto, rzeczniczka prasowa MNiSW. ©℗