Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Gemius na zlecenie portalu Edulandia.pl przyszłoroczni maturzyści mają klarowną i sprecyzowaną wizję własnej przyszłości zawodowej. Połowa z respondentów jeszcze przed końcem września dokonała wyboru kierunku, na którym chce kontynuować naukę po ukończeniu liceum. Mało tego, prawie jedna czwarta z tych, którzy chcą kontynuować edukację, już teraz deklaruje, że po studiach planuje skończyć studia podyplomowe. Co 30 uczeń rozważa zaś podjęcie studiów MBA.

Zdaniem psycholog dr Mirosławy Huflejt-Łukasik, wykładowcy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, precyzyjne przymiarki młodych ludzi do życia w dorosłym świecie w polskim systemie edukacyjnym zaczynają się wcześnie, bo na etapie ostatnich lat gimnazjum. Dzieci dokonują wtedy swoich pierwszych poważnych wyborów związanych z profilem klasy, w której będą uczyć się w liceum. Stąd, zdaniem psychologa, młodzież w Polsce jest przyzwyczajana do planowania swojej kariery od młodych lat. Co ciekawe, wyborom tym zaczyna towarzyszyć też coraz większy pragmatyzm. Najchętniej wybierane są te kierunki studiów, które zapewnią młodym ludziom w przyszłości zatrudnienie oraz dobre zarobki. Coraz większym powodzeniem cieszą się kierunki techniczne oraz medycyna.

Aż 63 proc. badanych planuje też podjąć pracę na pierwszym roku studiów.

Zapytani o zarobki młodzi ludzie byli przekonani, że po trzech latach pracy będą zarabiać nie mniej niż 4 tys. zł netto miesięcznie. Zważywszy, że kwota stanowi obecnie średnie miesięczne wynagrodzenie brutto osoby z wyższym wykształceniem, aspiracje maturzystów wydają się wysokie. Zdaniem ekspertów, takie przeświadczenie wynika głównie z niewiedzy na temat rynku pracy i bardzo optymistycznej wiary we własne siły.

PLANY PRZYSZŁOROCZNYCH MATURZYSTÓW

• 80 proc. maturzystów chce kontynuować naukę na studiach wyższych

• 63 proc. badanych maturzystów zamierza podjąć pracę w trakcie nauki

• 4080 zł netto chcą zarabiać maturzyści po trzech latach pracy