Wypalenie zawodowe przestało być tylko syndromem, a zostało zdefiniowane jako jednostka chorobowa w 2022 roku. Dzięki temu może ono stanowić podstawę skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Kto jest narażony na wypalenie zawodowe?

Ryzyko wypalenia zawodowego dotyczy wszystkich. Odnosi się ono do mających częsty kontakt z czynnikami stresogennymi osób na stanowiskach kierowniczych czy też do osób wykonujących zawody, z którymi wiąże się częsty kontakt z innymi ludźmi. Wypalenie zawodowe spowodowane jest najczęściej przepracowaniem lub wykonywaniem monotonnej pracy.

Jakie są objawy wypalenia zawodowego?

Wyróżnia się fizyczne i emocjonalne objawy wypalenia zawodowego.

Wśród objawów fizycznych wymienia się: bóle głowy, bezsenność, trudności z zasypianiem, podwyższone ciśnienie, obniżoną odporność organizmu, napięcia mięśniowe, zaburzenia układu pokarmowego czy problemy w sferze seksualnej.

Z kolei do objawów emocjonalnych zalicza się zaburzenie relacji rodzinnych i towarzyskich czy brak satysfakcji z pracy przy jednoczesnym zniechęceniu do wzięcia urlopu.

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pracownicy w Polsce należą do czołówki narodów europejskich pod względem liczby przepracowanych godzin w ciągu roku. Jest to średnio 1.830 godzin – trzy razy więcej niż Niemcy i cztery razy więcej niż Brytyjczycy. Co zrobić, by uniknąć wypalenia zawodowego? Należy zadbać o relacje z innymi, zarówno w pracy, jak i poza nią. Specjaliści doradzają również, by jasno wyznaczać granice, gdy dane zadanie w pracy przekracza możliwości pracownika. Należy pamiętać o urlopie, który pozwoli odpocząć i z entuzjazmem wrócić do pracy.

Czy zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego wiąże się z nadużyciami?

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2022 roku liczba kontroli wzrosła dwukrotnie, a o 40% wzrosła kwota zasiłków cofniętych w ich wyniku. Zarzuty ZUS dotyczą jednak pacjentów, którzy nie leczą się zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz lekarzy, którzy wydają wyjątkowo dużo zwolnień lekarskich.

Do wystawienia zwolnienia lekarskiego z powodu wypalenia zawodowego uprawniony jest jedynie lekarz psychiatra. Nie mają takiej możliwości psycholog czy terapeuta, który nie jest lekarzem.