Przedstawiając projekt, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda podkreślił, że możliwość przyjęcia przez parlament rządowego projektu, ograniczającego liczbę uprawnionych do wcześniejszych emerytur z miliona do 250 tys. osób, "budzi, bo musi budzić, wątpliwości".

W jego ocenie projekt rządowy był przygotowywany "pod presją czasu", dlatego też - jak powiedział - "jest dużo niepewności co do przyszłych regulacji". Duda zaznaczył, że projekt prezydencki jest "odpowiedzią na prośbę strony związkowej". Jego zdaniem, wydłużenie dotychczasowych "pomostówek" o rok przyczyni się do tego, żeby nowy projekt był "jak najlepiej uzgodniony z partnerami społecznymi".

"Przedłużanie "pomostówek" na dotychczasowych zasadach godzi w interesy pracowników"

W trakcie debaty Izabela Mrzygłocka (PO) zaznaczyła, że nie zgadza się z tezą, jakoby projekt rządowy, który jest po drugim czytaniu w Sejmie, "nie uwzględniał interesów pracowników". W jej ocenie, to właśnie przedłużanie wypłaty "pomostówek" na dotychczasowych zasadach o rok "godzi w interesy wszystkich pracowników". Zaznaczyła, że na stworzenie systemu wypłaty "pomostówek" ZUS ma rok i taki system zostanie przygotowany.

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedział się Stanisław Szwed (PiS). Ocenił, że rząd, przygotowując swój projekt "nie szuka kompromisu, lecz dąży do konfrontacji". Jego zdaniem dialog rządu ze związkowcami w tej sprawie "był niewystarczający". Nawiązał do środowej demonstracji związkowców i powiedział, że dialog powinien odbywać się "przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicach".

Ryszard Zbrzyzny (Lewica) podkreślał, że projekt prezydencki jest tożsamy z projektem złożonym w Sejmie przez Lewicę. Opowiedział się za skierowaniem go do dalszych prac w sejmowych komisjach.

Mieczysław Kasprzak (PSL) apelował, by nie odkładać sprawy emerytur pomostowych na przyszłość. Podkreślał, że trwają prace nad projektem rządowym.

"Projekt rządowy jest rozwiązaniem systemowym"

Wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak powiedziała, że projekt rządowy, który jest przed trzecim czytaniem (głosowaniem) w Sejmie, jest rozwiązaniem systemowym. Zaznaczyła, że zakres regulacji przedstawionej przez prezydenta wykracza poza ramy, w jakich można byłoby dyskutować nad przyszłymi "pomostówkami".

Przypomniała, że projekt rządowy od początku negocjacji uległ zmianie. Początkowo proponowano, by prawo do emerytur pomostowych miało około 130 tys. osób. W wyniku negocjacji zwiększono liczbę tych osób do 250 tys.

Projekt zmniejsza liczbę uprawnionych do emerytur pomostowych

Rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach pomostowych pod koniec września. Zmniejsza on liczbę uprawnionych do emerytur pomostowych. Nie otrzyma ich część zawodów, które dotychczas korzystały z przywilejów. Prawo do wcześniejszych emerytur mają stracić m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy i nauczycieli.

Dotychczasowa ustawa o emeryturach pomostowych była już przedłużana, ostatnio w 2007 roku. Teraz obowiązuje do końca roku; jeżeli nie zostanie przyjęta nowa bądź prezydent ją zawetuje - prawo do emerytur pomostowych stracą wszyscy.

Dziś przeciwko rządowemu projektowi emerytur pomostowych protestowali w Warszawie związkowcy.