Oszczędzając w PPK warto zadbać o zgromadzenie na swoim koncie odpowiedniej kwoty, po to by nie stracić na uczestnictwie w programie. Wyjaśniamy w tekście, o co chodzi z dopłatą roczną od państwa i ile brakuje by ją uzyskać.

Co zrobić, by otrzymać dopłatę roczną?

Aby otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok w wysokości 240 zł uczestnik PPK musi upewnić się, że zgromadził na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty wynoszące co najmniej 732,90 zł w bieżącym roku kalendarzowym. To zapewni uzyskanie pełnej korzyści z programu.

Jak wskazuje portal mojePPK, jeżeli jednak uczestnik PPK korzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzenie na rachunku co najmniej 183,23 zł.

PPK. Kiedy można obniżyć wpłatę podstawową?

Uczestnik PPK, który uzyskuje łącznie ze wszystkich źródeł miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK, nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej. Pracodawca uwzględnia tylko taką deklarację, która została złożona w miesiącu, w którym uczestnik PPK uzyskał u niego wynagrodzenie nie przekraczające kwoty limitu.

Uwaga, pracodawca nie sprawdza wynagrodzenia uczestnika PPK uzyskiwanego z innych źródeł. Weryfikacja swego łącznego miesięcznego wynagrodzenia jest obowiązkiem pracownika.

Komu przysługuje dopłata roczna w PPK? W jakiej wysokości?

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Uczestnicy, którzy skorzystali z obniżenia swoje wpłaty podstawowej (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 768 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 1,064 mld

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku jest to 3600 zł. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, twierdzi, że podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok jest zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5 proc.), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 183,23 zł (732,90 x 25 proc.).

Kiedy uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej?

Warto pamiętać, że uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej, jeżeli:

- w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przekroczył limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej,

- po ukończeniu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.