W 2024 roku Polacy skorzystają z 13 dni świątecznych, wolnych od pracy, a przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu - z pięciu długich weekendów. Przy założeniu, że przepisy nie zostaną zmienione, niedziel handlowych będzie siedem - 28 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 i 22 grudnia.

ikona lupy />
Wydłużone weekendy i niedziele handlowe w 2024 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. JŚ