Jeśli 24 grudnia wypada w niedzielę, handel dozwolony będzie w dwie niedziele ją poprzedzające – wynika z nowelizacji ustawy autorstwa nowej większości, która została wczoraj podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. W tym roku zakupy przed świętami zrobimy więc 10 i 17 grudnia.

Dotychczas przepisy dopuszczały otwarcie sklepów m.in. w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W tym roku jeden z tych dni przypada na 24 grudnia. W związku z tym poprzedni rząd zaproponował przeniesienie handlu na 10 grudnia (17 grudnia pozostaje bez zmian), ale tylko do godz. 14 – jak to jest określone w przepisach dla zakupów w Wigilię bez względu na dzień tygodnia. Rozwiązanie to popierał NSZZ „Solidarność”, ale sprzeciwiały mu się organizacje zrzeszające sieci handlowe, które optowały za handlem 10 grudnia w pełnym wymiarze godzin (pisaliśmy o tym szerzej m.in. w artykule „Wigilia bez handlu? Rząd wywołał chaos”, DGP nr 219/2023). Nowa większość parlamentarna odrzuciła ten pomysł i przyjęła swój projekt. Dotyczy on nie tylko tego roku, ale wszystkich lat, w których 24 grudnia wypada w niedzielę – najbliższa taka sytuacja powtórzy się w 2028 r. (posłowie już teraz zapowiadają jednak gruntowną liberalizację tych regulacji). Nowe przepisy nie wprowadzają również ograniczeń dotyczących godzin otwarcia sklepów w dwie grudniowe niedziele. ©℗