Sejm rozpoczął pracę nad projektem rewolucyjnych zmian dotyczący zasad przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi o tzw. rentę wdowią. Projekt zakłada wprowadzenie nowej reguły zbiegu prawa do nabytych z tytułu bycia wdową lub wdowcem świadczeń emerytalno-rentowych. To niezwykle korzystna zmiana dla jej beneficjentów. Jak potoczą się sejmowe prace? Czy emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy?

Polski system emerytalny: To ciągła zmiana

W Sejmie trwają pracę na przełomowymi zmianami w zakresie zasad świadczeń emerytalno-rentowych.

Paradoksalnie jednego, czego możemy być pewni w naszym systemie emerytalnym to ciągła zmiana. To niestety zaprzeczenie tego, czego – biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę oszczędzania na emeryturę – należałoby oczekiwać. Stabilność systemu byłaby bowiem tym, co mogłoby skłaniać do oszczędzania, do myślenia o tym jak będzie wyglądała jesień życia każdego z nas. Tymczasem jedną z pierwszych spraw, jaką zajął się sejm nowej kadencji jest obywatelski projekt ustawy o tzw. rencie wdowiej, a więc o zmianie, która zdecydowanie nie jest kosmetyczną. Jest to możliwe dlatego, że obywatelskich projektów ustaw nie dotyczy zasada dyskontynuacji prac sejmu, która w przypadku projektów rządowych i poselskich przy zmianie kadencji wysyła ustawy nieuchwalone do marszałkowskiego kosza – wyjaśnia dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Nowy projekt: Zmiana reguł związanych w przyznawaniu świadczeń

Punktem wyjścia do parlamentarnych działań jest obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Zgonie z ideą projektu, po śmierci męża albo żony, żyjący małżonek miałby otrzymywać 50 proc. świadczenia przysługującego osobie zmarłej świadczenia.

Jakie są najważniejsze propozycje projektu?

Projekt ten dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej, a także renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Idea tego projektu, który wpisuje się w jeden z wyborczych postulatów Lewicy, jest taka, by możliwe było łączenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinną nabytą w związku ze śmiercią współmałżonka. Aktualnie wdowa czy wdowiec musi wybierać czy chce otrzymywać wypracowane przez siebie świadczenie czy też rentę po zmarłym mężu czy żonie. Po zmianach żyjący małżonek oprócz własnego świadczenia otrzymywałby także połowę świadczenia, do jakiego uprawniona był zmarły partner– tłumaczy dr Patryk Kuzior.

Jakie będą korzyści dla beneficjentów świadczenia?

Rozwiązanie proponowane przez autorów projektu jest niezwykle korzystne dla owdowiałych małżonków.

To rozwiązanie jest bardzo korzystne finansowo dla wielu emerytów i rencistów. W projekcie podnosi się, że w przypadku śmierci małżonka wdowa czy wdowiec, którzy wcześniej funkcjonowali w gospodarstwie domowym z dwoma świadczeniami, popadają w niedostatek z racji drastycznego ubytku dochodu. Argumentem jest także to, że zmarły partner płacił przecież składki – najczęściej z dochodu, który w małżeństwie jest wspólny, więc dlaczego w razie śmierci współmałżonek ma być pozbawiony jakichkolwiek korzyści z tego oszczędzania?– zauważa dr Kuzior.