Płaca minimalna jest używana w prawie pracy do obliczania tzw. podwiązek – zależnych od jej wysokości świadczeń oraz dodatku za pracę w nocy. Ile on wyniesie w 2024 roku?

Dodatek za pracę w porze nocnej to świadczenie przysługujące pracownikom wykonującym pracę w między godzinami 21:00 a 7:00. Pracownicy, którzy wykonują swoje zadania na podstawie umowy o pracę w tych godzinach muszą otrzymać to świadczenie. Jego kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak wysoki będzie dodatek za pracę w porze nocnej w 2024 roku?

Ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej w 2024?

Dodatek a pracę w porze nocnej stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2024 stawka godzinowa będzie wynosiła przeciętnie 25,25 zł/h, zaś od 1 lipca 2024 przeciętnie 25,51 zł/h. Oznacza to, że dodatek za pracę nocną będzie wynosił – od stycznia do lipca najczęściej 5,05 zł/h, zaś między lipcem a grudniem najczęściej 5,30 zł/h.

Dlaczego użyto określenia najczęściej? Otóż, w różnych miesiącach są różne ilości godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Dlatego, by obliczyć stawkę godzinową w danym miesiącu całą kwotę minimalnego wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin. W ten sposób mamy obliczoną stawkę godzinową. Mnożąc ją przez 20 procent uzyskujemy kwotę dodatku w tym miesiącu. Obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej dla poszczególnych miesięcy 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc Wymiar czasu pracy (godz.) Stawka godzinowa Dodatek za godzinę pracę w porze nocnej
Styczeń 168 4242 zł : 168 = 25,25 zł 5,05 zł
Luty 168 4242 zł : 168 = 25,25 zł 5,05 zł
Marzec 168 4242 zł : 168 = 25,25 zł 5,05 zł
Kwiecień 168 4242 zł : 168 = 25,25 zł 5,05 zł
Maj 160 4242 zł : 160 = 25,51 zł 5,30 zł
Czerwiec 160 4242 zł : 160 = 25,51 zł 5,30 zł
Lipiec 184 4300 zł : 184 = 23,37 zł 4,67 zł
Sierpień 168 4300 zł : 168 = 25,60 zł 5,12 zł
Wrzesień 168 4300 zł : 168 = 25,60 zł 5,12 zł
Październik 184 4300 zł : 184 = 23,37 zł 4,67 zł
Listopad 152 4300 zł : 152 = 28,29 zł 5,66 zł
Grudzień 160 4300 zł : 160 = 26,88 zł 5,38 zł