"Spodziewamy się po tym programie pozytywnego wpływu na gospodarkę. Nie jestem w tym odosobniony. W ostatnich tygodniach zauważalna była fala pozytywnych rekomendacji i podwyższenia prognozy wzrostu PKB w 2016 r. Jestem przekonany, że ten program przyczyni się do ziszczenia się naszej prognozy zawartej w ustawie budżetowej i odniesie pozytywny skutek na procesy gospodarcze także w kolejnych latach" - powiedział Szałamacha w sobotę na konferencji.

"Cel, który założyliśmy w ustawie, czyli wzrost PKB w wysokości 3,8 proc. - sądzę, że jest jak najbardziej realnym celem, ale także liczę na pozytywną niespodziankę w III i IV kw., kiedy ten efet zostanie odczuty w postaci większego strumienia popytowego w polskiej gospodarce" - dodał.

Zaznaczył, że tym roku finansowanie programu 500 plus jest zabezpieczone.

"Wpływy w marcu - pierwsza rata podatku bankowego, wpływy w postaci aukcji LTE. Pracujemy nad poprawą ściągalności podatków w następnych latach. Aktywność programów podatkowych w ostatnich tygodniach-miesiącach zaczyna przynosić efekty" - powiedział.

"Co do finansowania w latach kolejnych - w Sejmie znalazły się rozwiązania prawne, które spowodują odbudowę dochodów podatkowych państwa. Pierwsze w postaci generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego. Druga ustawa wprowadzająca limit transakcji gotówkowych w postaci 15 tys. zł. Pojawi się wkrótce pakiet uszczelniający podatek VAT, pojawi się nowa ustawa dotycząca gier hazardowych, opodatkowania hazardu. Spodziewamy się, że ten dokument będzie skierowany do prac jeszcze w kwietniu. W związku z tym te zjawiska negatywne ostatnich lat w postaci obniżania się aktywności sytemu podatkowego zamierzamy odwrócić" - dodał.

"Sądzę, że w przyszłym roku program będzie w pełni sfinansowany z tych źródeł podatkowych. Podatek bankowy oczywiście zostaje. Dojdą odbudowane wpływy z tych danin - podatek od gier i akcyza. W związku z tym kwota 22-23 mld zł, te wydatki w całym roku budżetowym będą bez większych problemów poniesione przez budżet" - powiedział Szałamacha.

Dodał, że projekt podatku od sprzedaży detalicznej zostanie za kilka dni skierowany do dalszych prac.

"Podatek od sprzedaży będzie skierowany w najbliższych dniach do prac - najpierw Komitet Stały Rady Ministrów. Wpływy ostatecznie będą zależały od harmonogramu tych prac oraz finalnej decyzji odnoście stawek. Z punktu widzenia budżetu posiadamy także pewną rezerwę, ponieważ spodziewamy się wyższej wpłaty z zysku NBP" - powiedział.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dodała, że wykorzystanie środków z FRD do finansowania programu 500 plus jest "pogłoską zupełnie nie mającą nic wspólnego z faktami".