Minister finansów Paweł Szałamacha spodziewa się pozytywnego wpływu programu 500 plus na polską gospodarkę. Zaznaczył, że prognoza wzrostu PKB na ten rok na poziomie 3,8 proc. jest realnym celem.

"Spodziewamy się po tym programie pozytywnego wpływu na gospodarkę. Nie jestem w tym odosobniony. W ostatnich tygodniach zauważalna była fala pozytywnych rekomendacji i podwyższenia prognozy wzrostu PKB w 2016 r. Jestem przekonany, że ten program przyczyni się do ziszczenia się naszej prognozy zawartej w ustawie budżetowej i odniesie pozytywny skutek na procesy gospodarcze także w kolejnych latach" - powiedział Szałamacha w sobotę na konferencji.

"Cel, który założyliśmy w ustawie, czyli wzrost PKB w wysokości 3,8 proc. - sądzę, że jest jak najbardziej realnym celem, ale także liczę na pozytywną niespodziankę w III i IV kw., kiedy ten efet zostanie odczuty w postaci większego strumienia popytowego w polskiej gospodarce" - dodał.

Zaznaczył, że tym roku finansowanie programu 500 plus jest zabezpieczone.

"Wpływy w marcu - pierwsza rata podatku bankowego, wpływy w postaci aukcji LTE. Pracujemy nad poprawą ściągalności podatków w następnych latach. Aktywność programów podatkowych w ostatnich tygodniach-miesiącach zaczyna przynosić efekty" - powiedział.

"Co do finansowania w latach kolejnych - w Sejmie znalazły się rozwiązania prawne, które spowodują odbudowę dochodów podatkowych państwa. Pierwsze w postaci generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego. Druga ustawa wprowadzająca limit transakcji gotówkowych w postaci 15 tys. zł. Pojawi się wkrótce pakiet uszczelniający podatek VAT, pojawi się nowa ustawa dotycząca gier hazardowych, opodatkowania hazardu. Spodziewamy się, że ten dokument będzie skierowany do prac jeszcze w kwietniu. W związku z tym te zjawiska negatywne ostatnich lat w postaci obniżania się aktywności sytemu podatkowego zamierzamy odwrócić" - dodał.

"Sądzę, że w przyszłym roku program będzie w pełni sfinansowany z tych źródeł podatkowych. Podatek bankowy oczywiście zostaje. Dojdą odbudowane wpływy z tych danin - podatek od gier i akcyza. W związku z tym kwota 22-23 mld zł, te wydatki w całym roku budżetowym będą bez większych problemów poniesione przez budżet" - powiedział Szałamacha.

Dodał, że projekt podatku od sprzedaży detalicznej zostanie za kilka dni skierowany do dalszych prac.

"Podatek od sprzedaży będzie skierowany w najbliższych dniach do prac - najpierw Komitet Stały Rady Ministrów. Wpływy ostatecznie będą zależały od harmonogramu tych prac oraz finalnej decyzji odnoście stawek. Z punktu widzenia budżetu posiadamy także pewną rezerwę, ponieważ spodziewamy się wyższej wpłaty z zysku NBP" - powiedział.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dodała, że wykorzystanie środków z FRD do finansowania programu 500 plus jest "pogłoską zupełnie nie mającą nic wspólnego z faktami".