W obecnym roku kalendarzowym dzień 11 listopada przypada w sobotę. Co na temat święta narodowego w weekend mówi Kodeks pracy? Jakie przywileje zyskuje pracownik? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Zdarza się, że święto narodowe przypada w sobotę. Taka sytuacja ma miejsce 11 listopada b.r. Co na to Kodeks pracy?

Święto w sobotę, a Kodeks pracy

Jeśli święto w danym miesiącu przypada w sobotę, pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 8 godzin. Mówiąc prościej - każdy pracownik zyska dodatkowy dzień urlopu.

Komu przysługuje dodatkowy urlop?

Dodatkowy dzień wolny przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to pracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych.

Kto nie dostanie dodatkowego urlopu?

Urlop dodatkowy nie przysługuje osobom, które w danym okresie przebywają na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy też urlopie bezpłatnym. Osoby, które kończą zwolnienie z dniem 10 listopada, lub będą niezdolni do pracy od 12 listopada - są osobami, którym taki przywilej przysługuje.

Warto zauważyć, że dodatkowy urlop przysługuje również tym, dla których sobota w tygodniu pracy stanowi dzień wolny od pracy. Niezależnie od tego, pracownikowi przysługuje wolny dzień.

Kiedy powinien zostać wykorzystany dodatkowy dzień urlopowy?

Jeżeli w danej firmie stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy - dodatkowy wolny dzień powinien zostać wykorzystany jeszcze w listopadzie. Bez znaczenia jest fakt, czy szef udzieli dzień wolny przed świętem wypadającym w sobotę czy po nim.

Pracodawca może wytyczyć konkretne daty lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym wykorzystają dodatkowy urlop. Na prośbę pracownika, w szczególnej sytuacji, można oddać dzień wolny po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wtedy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy należy podać konkretną przyczynę nieoddania dodatkowego urlopu pracownikowi w obowiązującym terminie.

Pracownikowi powinno się oddać cały dzień wolny. Według Państwowej Inspekcji Pracy nie powinno się oddawać po jednej godzinie lub po kilka godzin dziennie w zamian za cały dzień wolnego. W momencie, gdy pracodawca zostanie skontrolowany przez PIP, może zostać ukarany grzywną za nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Nie jest wtedy ważne, że liczba godzin do przepracowania się zgadza, ale różniła się będzie liczba dni wolnych.

Co grozi pracodawcy, jeśli nie udzieli pracownikowi dodatkowego wolnego dnia?

Pracodawca, który złamie przepisy i nie udzieli pracownikom, którym przysługuje przywilej dodatkowego wolnego, może zostać ukarany karą grzywny.