Minister podkreślił, że Agencja po raz pierwszy od kilku lat jest tak wcześnie przygotowana do uruchomienia dopłat bezpośrednich. Ich realizacja rozpocznie się, zgodnie z unijnymi przepisami, od 1 grudnia. Dodał, że są już przygotowane stosowne dokumenty i od 15 listopada rolnikom rozsyłane będą decyzje w sprawie przyznania dopłat.

Prezes ARiMR Dariusz Wojtasik poinformował, że 88 proc. wniosków o dopłaty bezpośrednie zostało pozytywnie zweryfikowanych; pozostałe 12 proc. zawiera nieprawidłowości i te wnioski muszą być wyjaśnione.

Według prezesa ARiMR, w sumie dopłaty do gruntów za 2008 rok wyniosą 9 mld 400 mln zł, czyli o 686 mln więcej niż w ubiegłym roku. Agencja wypłaci w grudniu w formie płatności obszarowych 3 mld 800 mln zł, tj. 41 proc. całej kwoty dopłat bezpośrednich.

W pierwszej kolejności dopłaty trafią do rolników z 89 powiatów z siedmiu województw, które ucierpiały z powodu klęski suszy. Dotyczy to 850 tys. rolników.

Wojtasik poinformował, że znana jest już wielkość dopłat do hektara za 2008 r.

Jednolita płatność obszarowa wynosi 339,31 zł, dopłata uzupełniająca do upraw podstawowych - 269,32 zł. Oznacza to, że rolnik uprawiający zboża otrzyma ok. 600 zł na hektar. W ubiegłym roku dopłata była na poziomie 597 zł/ha.

Podkreślił, że Agencja nadrobiła już wszystkie zaległości związane z realizacją unijnych programów. Podobnie pracę ARiMR ocenił Sawicki.

"Agencja - w mojej ocenie - kończy etap nadrabiania zapóźnień związanych z wprowadzaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013" - powiedział minister.

Wojtasik przypomniał, że Agencja 16 października otrzymała stałą akredytację jako agencja płatnicza na realizację 10 działań w ramach PROW. O cztery dalsze ubiega się.

Prezes zapewnił, że od najbliższego poniedziałku Agencja będzie wypłacała pieniądze w ramach działania - modernizacja gospodarstw. Wnioski o dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnicy składali do Agencji rok temu, ale z powodu braku akredytacji ARiMR dotychczas nie mogła wpłacać pieniędzy.

Wojtasik zapowiedział, że za dwa tygodnie będzie możliwa wpłata środków na finansowanie inwestycji w przetwórstwie. Agencja podpisuje umowy z firmami, które ubiegają się o taką pomoc.