Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami w uposażeniach dla podlegających mu służb. Związkowcy chcą, by świadczenie za długoletnią służbę przysługiwało po 10 latach i określenia minimalnego poziom dodatku służbowego w formacjach mundurowych.

Związkowcy umówili się z kierownictwem MSWiA, że świadczenia za długoletnią służbę pobierać będą już funkcjonariusze z 10-letnim stażem. Nie wiadomo jednak, jak wysokie będą to świadczenia dodatkowe.

Dodatek za wieloletnią służbę

Dodatek ten jest formą docenienia doświadczonych pracowników, w których wyszkolenie państwo włożyło niejednokrotnie spore inwestycje. związkowcy umówili się z kierownictwem MSWiA, że liczyć na nie będą mogli już funkcjonariusze z 10-letnim stażem. Najprawdopodobniej w przyszłym rokufunkcjonariusze MSWiA, a być może innych służb, (w tym również żołnierze zawodowi) wywalcząświadczenie za długoletnią służbę już po 10 latach. Obecnie doświadczeni w służbie otrzymują5 proc. uposażenia po 15 latachi ten dodatek rośnieo 1 proc. aż do 25 lat.

Dopiero jednak po 32 latach służby wliczanyjest dopodstawy wymiaru emerytury. Po 25 i 28,5 latach służbymundurowi otrzymują tzw. balonikowe, czyli dodatek w wysokości odpowiednio 1500 zł i 2500 zł miesięcznie. Podwyżki wydają się być koniecznością ze względu na odejścia najbardziej doświadczonych, a co za tym idzie – przeszkolonych mundurowych. Dla przykładu: W 2022 r.odeszło 8988żołnierzy zawodowych, zaś w styczniubr.- kolejnych 4392 wojskowych. W sumiew 13 miesięcy mundur zrzuciło 13 380 osób. Jest to wielkość odpowiadająca całej dywizji, są to również bardzo doświadczeni żołnierze.

Dodatkowo związkowcy walczą o ustalenie minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. podstawy. Wiceminister Maciej Wąsik pisał również o przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, która zgodnie z zapowiedziami wynieść ma 12,3 proc. Obietnice te składali również politycy Prawa i Sprawiedliwości przy okazji kampanii wyborczej.