Kryzys na rynkach finansowych powoduje pogorszenie sytuacji na rynku pracy w krajach UE. W Hiszpanii bezrobocie przekroczyło już 11 proc. Może to dotknąć także Polaków. Powinni zdawać sobie sprawę, że w razie utraty pracy mają prawo do takich samych świadczeń jak obywatele krajów, w których pracują.
Osoby pracujące w krajach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nabywają z tego tytułu prawo do różnego rodzaju świadczeń, które są wypłacane obywatelom tych krajów. Reguluje to tzw. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego. Jeśli więc ktoś pracuje obecnie na przykład w Wielkiej Brytanii i po kilku latach wróci do Polski, będzie miał w przyszłości prawo - po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego na Wyspach - do brytyjskiej emerytury. Jeśli natomiast straci pracę, może ubiegać się o tamtejszy zasiłek dla bezrobotnych. Zasada ta działa także w drugą stronę. Jeśli ktoś ma prawo do zasiłku w Polsce, może go otrzymywać i szukać pracy za granicą.

Polski zasiłek za granicą