8610 zł brutto wyniesie najniższa płaca profesora od 1 stycznia 2024 r. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora na uczelni publicznej, które zostało wpisane do wykazu prac legislacyjnych.

Obecnie pensja minimalna profesora wynosi 7210 zł. Potwierdziły się zatem informacje DGP o planowanym wzroście zarobków w szkolnictwie wyższym (pisaliśmy o tym: „Od stycznia wzrosną płace na uczelniach publicznych”, DGP nr 162/2023).

Przypomnijmy, minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze profesora jest podstawą do ustalania wysokości płac innych pracowników zatrudnionych na uczelniach publicznych i w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) wysokość miesięcznej pensji zasadniczej nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. minimalnej płacy profesora, czyli obecnie wynosi 3605 zł. Zmiana obowiązujących stawek w szkolnictwie wyższym jest konieczna z uwagi na to, że minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 4300 zł.

„W konsekwencji planowanego podwyższenia wysokości minimalnej płacy za pracę w 2024 r. niezbędne jest podwyższenie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora, tak aby nauczyciele akademiccy na uczelniach publicznych oraz pracownicy naukowi zatrudnieni w instytutach naukowych i pomocniczych jednostkach PAN mieli zagwarantowane zarobki w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę” – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Oznacza to, że od stycznia nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku tzw. profesora uczelni (czyli bez tytułu naukowego profesora, jedynie pracujący na takim stanowisku) będzie miał zagwarantowane co najmniej 7146,3 zł (obecnie: 5984,3 zł). Adiunkt otrzyma nie mniej niż 6285,3 zł (dziś: 5263,3 zł), a asystent 4305 zł (3605 zł). Analogiczne podwyżki obejmą też pracowników PAN.

Zyskają również doktoranci. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w przyszłym roku wyniesie co najmniej 3185,7 zł miesięcznie (teraz: 2667,7 zł) przed oceną śródokresową, a po jej zaliczeniu wzrośnie do 4907,7 zł (4109,7 zł). ©℗