Poznaliśmy pensję minimalną na 2024 rok. Ot tej stawki liczone są różne świadczenia, w tym chorobowe oraz zasiłek macierzyński. Ile wyniosą w przyszłym roku?

W 204 roku zasiłki będą wynosiły 3660,42 zł (3710,04 zł) – minimalna podstawa wymiaru zasiłków – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o stopę procentową składek na ZUS w części finansowanej ze środków pracownika (poprzednio: 3106,44 zł)

Od tej podstawy liczy się także:

  • wynagrodzenie chorobowe,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek opiekuńczy.
Oprac. Mateusz Rzemek