W przyszłym roku dwukrotnie wzrośnie najniższa pensja dla pracowników. Ale to nie wszystko. Kwota minimalnego wynagrodzenia wpływa też na wysokość innych należności, a także na składki do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Co rośnie razem z najniższymi wynagrodzeniami?

Podwyżki najniższych płac od 1 stycznia 2024 r.:

4242 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę (poprzednio: 3600 zł)

27,70 zł – stawka godzinowa dla zleceń (poprzednio: 23,50 zł)

Podwyżki najniższych płac od 1 lipca 2024 r.:

4300 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę

28,10 zł – stawka godzinowa dla zleceń

Wybrane należności zależne od minimum płacowego od 1 stycznia 2024 r. (i 1 lipca 2024 r.)

63 630 zł (64 500 zł) – maksymalna odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, wynosząca 15-krotność płacy minimalnej (poprzednio: 54 000 zł)

4 242 zł (4300 zł) – minimalne:

  • odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing (poprzednio: 3600 zł)
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju, nie z winy pracownika (poprzednio: 3600 zł)

8484 zł (8600 zł) maksymalna wysokość:

  • świadczenia szkoleniowego dla osoby, z którą rozwiązano stosunek pracy w wyniku zwolnień monitorowanych, wynosząca dwukrotność płacy minimalnej (poprzednio: 7200 zł)
  • świadczenia pieniężnego z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką, wynosząca dwukrotność płacy minimalnej (poprzednio: 7200 zł)

Dodatek za pracę w nocy

  • To 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
  • Obliczamy go za każdą godzinę pracy w nocy dla każdego miesiąca z osobna; minimalne wynagrodzenie dzielimy przez wymiar czasu pracy dla danego miesiąca i z uzyskanej stawki godzinowej obliczamy 20 proc.
Miesiąc Wysokość
Styczeń 5,05 zł
Luty 5,05 zł
Marzec 5,05 zł
Kwiecień 5,05 zł
Maj 5,30 zł
Czerwiec 5,30 zł
Lipiec 4,67 zł
Sierpień 5,12 zł
Wrzesień 5,12 zł
Październik 4,67 zł
Listopad 5,66 zł
Grudzień 5,38 zł
Oprac. Mateusz Rzemek