Sezon urlopowy powoli dobiega końca. Nie każdy jednak wie, że po wykorzystaniu puli 20-26 dni (w zależności od stażu pracy), w przypadku wyjątkowych okoliczności, można uzyskać dodatkowe dni urlopowe. W jakich sytuacjach?

Urlop okolicznościowy przysługuje na przewidziane, jak i trudne do przewidzenia zdarzenia losowe w życiu człowieka. Są to osobistezdarzenia, które dotyczą pracownika i uprawniają go do dodatkowych dni wolnych od pracy.

Ważne

Ważne jest, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu okolicznościowego, a pracownik w tym czasie zachowuje również prawo do pełnego wynagrodzenia.

Na pracowniku spoczywa obowiązek poinformowania szefa z wyprzedzeniem (jeżeli jest to możliwe) - najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy, o takim zdarzeniu i z możliwością skorzystania w danym okresie z urlopu okolicznościowego.

W przypadku nagłego zdarzenia jak np. śmierć bliskiej osoby pracownik nie jest w stanie wcześniej przewidzieć takiej okoliczności, a także będzie uprawniony do korzystania z urlopu okolicznościowego. W jego obowiązku leży tylko i wyłącznie zawiadomienie szefa o takowym zdarzeniu. Po powrocie do pracy musi złożyć odpowiedni wniosek z dokumentem potwierdzającym wykorzystanie urlopu okolicznościowego (w tym przypadku akt zgonu).

Rodzaje urlopów okolicznościowych

W Kodeksie pracy zostały zawarte szczegóły dotyczące urlopów okolicznościowych. Pracownik może wykorzystać dodatkowe dni wolne, w wymienionych sytuacjach:

2 dni urlopu okolicznościowego:

  • ślub pracownika (własny) - 2 dni
  • narodziny dziecka u pracownika - 2 dni
  • śmierć, pogrzeb matki lub ojca / ojczyma lub macochy - 2 dni
  • śmierć, pogrzeb męża lub żony - 2 dni
  • śmierć lub pogrzeb dziecka - 2 dni

1 dzień urlopu okolicznościowego:

  • ślub dziecka - 1 dzień
  • śmierć lub pogrzeb brata, siostry - 1 dzień
  • śmierć lub pogrzeb teściowej, teścia - 1 dzień
  • śmierć lub pogrzeb babki, dziadka - 1 dzień
  • śmierć lub pogrzeb osób, które pozostawały na utrzymaniu lub pod opieką pracownika - 1 dzień

Kiedy należy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Z urlopu okolicznościowego można skorzystać nie tylko w dni związane z wydarzeniem, na który przysługuje. Pracownik może go wykorzystać np. do dekoracji sali ślubnej czy też przy organizacji spraw związanych z pogrzebem. Najważniejsze jest, aby liczba przysługujących dni była równa tym, które należą się pracownikowi z danego tytułu.

Ślub pracownika się nie odbył, a on wykorzystał urlop okolicznościowy. Co zrobić?

Jeśli pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy, na wydarzenie, które się nie odbyło, będzie on zmuszony wypisać na te dni wniosek o udzielenie standardowego urlopu wypoczynkowego. Jeśli takowego nie posiada, może się ratować także urlopem bezpłatnym.

Nie każdy pracownik wie, że oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, przysługują dni wolne związane z wyjątkowymi okolicznościami tzw. „urlop okolicznościowy”. Aby go wykorzystać, należy złożyć stosowny wniosek (przed lub po zdarzeniu). Warto również wspomnieć, że urlop ten przysługuje tylko i wyłącznie osobom zatrudnionym na umowie o pracę. Zatem nie obejmuje on osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych czy też b2b.