Kolejnym krokiem po 500 zł na dziecko będzie przygotowanie wielokierunkowej strategii wspierania rodziny, np. program mieszkaniowy dla młodych - mówi w wywiadzie dla DGP szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska.
W sprawie 500 plus wszystko jest już zapięte na ostatni guzik?
Dopinamy. Jesteśmy na etapie wdrożeniowym, w którym nie wszystko zależy od ministerstwa, a dużo od samorządów, które przygotowują się do obsługi wniosków i wypłat. Istotna jest też współpraca z sektorem bankowym i ZUS-em, przez które zostanie uruchomiona elektroniczna droga składania wniosków. Ponieważ na tym etapie wiele zależy od innych instytucji, to nie jestem już tak spokojna jak wówczas, gdy wszystko zależało od ministerstwa.