Stosowanie zasady złotówka za złotówkę oraz górne kryterium dochodowe. To propozycje opozycji do świadczenia wychowawczego. Rząd jest przeciwny takim zmianom.
Coraz bliżej do uchwalenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na dziś planowane jest jej drugie czytanie, a głosowanie ma się odbyć jutro. Co do zasady, ustawa ma wprowadzić wynoszące 500 zł świadczenie na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, a na pierwsze lub jedyne po spełnieniu wynoszącego 800 lub 1200 zł kryterium. Opozycja chciałaby rozszerzyć grupę osób objętych nową formą wsparcia, ale zgłoszone przez nią poprawki nie mają poparcia większości parlamentarnej.
Redukcja biedy