Podniesione o 100 zł kryterium dochodowe spowodowało, że tylko w niektórych gminach wzrosła liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Według ekspertów limit wciąż jest jednak zbyt niski.
Tylko część rodzin skorzystała na przeprowadzonej w ubiegłym roku weryfikacji kryteriów dochodowych, od których zależy uzyskiwanie zasiłków na dzieci. Wprawdzie z danych uzyskanych od niektórych gmin wynika, że w związku z rozpoczętym w listopadzie 2015 r. nowym okresem wypłaty świadczeń wydały więcej decyzji przyznających finansowe wsparcie niż rok wcześniej, są jednak i takie jednostki, gdzie mimo podwyżki po raz kolejny odnotowano mniejszą liczbę uprawnionych. Przy czym negatywne statystyki może poprawić stosowanie zasady złotówka za złotówkę, bo do gmin zaczęli już się zgłaszać rodzice, których dochody o niewielką kwotę przekroczyły kryterium i teraz możliwe jest przyznanie im pomocy finansowej.
Odmrożenie progu