Dla 53 proc. pracodawców branży przemysłowej największym wyzwaniem jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym". Tymczasem 28 proc. pracodawców branży przewiduje, że w drugim kwartale br. zwiększy zatrudnienie.

"Pracodawcy sektora przemysłowego skarżą się na problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry" – wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym".

Jak podano, 53 proc. badanych wskazało ten problem jako największe wyzwanie po pierwszym kwartale br. "W branży wytwórczej cały czas mamy do czynienia z rynkiem specjalisty, a zawód inżyniera wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami" - zaznaczono.

Autorzy raportu zauważyli, że w tym roku spadek liczby studentów uczelni technicznych wyniósł 5,5 proc., a w 2022 roku ponad 3 proc. "Możemy mówić o utrzymującym się trendzie. Coraz mniejsze zainteresowanie można zaobserwować we wszystkich województwach, przy czym w świętokrzyskim odnotowano rekordowy wynik, aż -11,3 proc." - zwrócili uwagę.

W raporcie podkreślono, że branża wytwórcza stanowi największy udział polskiego PKB - jej kondycja ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki i wpływa na wiele innych sektorów. Jak dodano, mimo słabnącej koniunktury, spadku zleceń od klientów, wysokich kosztów produkcji i niedoszacowanych budżetów na wynagrodzenia, z badania przeprowadzonego w drugim kwartale 2023 wynika, że nastroje były umiarkowanie stabilne.

"Zwiększenie zatrudnienia przewidziało 28 proc. pracodawców branży, a ponad połowa z nich nie planowało redukcji kadr. Optymistyczne nastawienie wykazują przede wszystkim zatrudnieni - 80 proc. pracowników sektora zadeklarowało, że nie obawia się zwolnienia, a 79 proc. z nich odnotowało wzrost wynagrodzenia" - przekazano.

Zdaniem autorów raportu jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w kontekście branży przemysłowej jest postępująca automatyzacja procesów. "Już dziś pracownicy niższego szczebla wykonujący proste i powtarzalne czynności zmuszeni są do podwyższania kwalifikacji lub zmiany ścieżki zawodowej" - podano.

Jak dodano, eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych 10 lat roboty mogą zastąpić około 20 proc. wykonywanej dzisiaj pracy ludzkiej. Zdaniem specjalistów rozwiązania, które niesie ze sobą rewolucja 4.0, stworzą również nowe możliwości zarówno w kontekście miejsc pracy, jak i ułatwień dla wykwalifikowanych inżynierów.

Według raportu na popularności zyskuje model pracy hybrydowej. Blisko 70 proc. firm deklaruje możliwość pracy zdalnej dla stanowisk "white collar".

"Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez specjalistów Grafton Recruitment Sp. z o.o. i GI Group Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2023. Zawiera szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na blisko 170 stanowiskach w różnych obszarach przemysłu, a także analizę sektora przemysłowego oraz wyniki i analizę ankiety przeprowadzonej wśród pracodawców i pracowników.

Aneta Oksiuta

aop/ amac/