TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 22-23 października na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.