Prawie połowa Polaków (47 proc.) opowiedziało się za wprowadzeniem święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy; 20 proc. badanych za wolną Wigilią; 11 proc. Dniem Jana Pawła II; 10 proc. Wielkim Piątkiem, a 5 proc. za wolnym Dniem Zadusznym - wynika z sondażu OBOP.

Sejm odrzucił w ubiegłym tygodniu obywatelski projekt ustawy ustanawiającej święto Trzech Króli - 6 stycznia - dniem wolnym od pracy. Za przyjęciem wniosku PO o odrzucenie projektu opowiedziało się w piątek 207 posłów, przeciw było 186, od głosu wstrzymało się 2.

Według 49 proc. respondentów Ośrodka Badania Opinii Publicznej, gdyby to od nich zależało, powinno się wprowadzić w Polsce jakieś nowe święto jako dzień wolny od pracy, a 41 proc. badanych uważa, że takiego święta nie powinno się wprowadzać. Natomiast 10 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

W ocenie ankietowanych, gdyby wprowadzono jakieś nowe święto wolne od pracy, to równocześnie powinno się znieść któreś z obecnych świąt wolnych od pracy.

Zdaniem 74 proc. badanych nie wszystkie dotychczasowe święta powinny być dalej wolne od pracy. 6 proc. byłoby skłonnych oddać Święto 1 Maja, a po 1 proc. - Poniedziałek Wielkanocny i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

71 proc. respondentów przychyla się do poglądu, że Polacy są społeczeństwem na dorobku i muszą dużo pracować, a 18 proc., że Polacy już się napracowali i należy im się więcej czasu wolnego. 11 proc. nie miało na ten temat zdania.

Sondaż OBOP został przeprowadzony w dniach 2-6 października tego roku na 1000-osobowej ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.