Osoba zatrudniona na etacie może zyskać nawet 21 dni urlopu. Warunkiem jest zwiększanie swoich kwalifikacji zawodowych. Sprawdź, komu przysługuje urlop szkoleniowy i czy jest płatny.

Dla kogo dodatkowy urlop?

Dodatkowy urlop szkoleniowy w wymiarze do 21 dni przysługuje osobom, które są zatrudnione na etacie i chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Co ważne, aby uzyskać urlop, niezbędna jest inicjatywa lub zgoda pracodawcy. Urlop nam nie przysługuje, jeśli sami będziemy chcieli z niego skorzystać bez porozumienia z pracodawcą.

Urlop szkoleniowy. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

– 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;

– 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

– 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

– 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Czy urlop szkoleniowy jest płatny?

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługują urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy w zależności od czasu, jaki musi poświęcić na dojazd np. na uczelnię oraz zajęcia edukacyjne. W obu przypadkach – za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy – pracownik utrzymuje prawo do wynagrodzenia.