Dzisiaj Komitet Rady Ministrów zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacją tzw. ustawy zdrowotnej. Jej głównym celem jest ustalenie sposobu tworzenia wykazu świadczeń finansowanych przez NFZ, czyli tzw. koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Znajdą się w nim te procedury, które w 100 proc. są finansowane przez NFZ i te, których koszt częściowo pokrywa pacjent. Pierwszy koszyk w formie rozporządzenia zacznie obowiązywać w połowie przyszłego roku. Minister zdrowia będzie mógł go nowelizować raz do roku.

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy ograniczono krąg podmiotów, które będą mogły składać wnioski o umieszczenie danego świadczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Takie prawo będą mieli wyłącznie konsultanci krajowi, prezes NFZ oraz podmioty (firmy) posiadające prawo do określonego świadczenia opieki zdrowotnej. Jeżeli wniosek będzie sporządzony prawidłowo, minister zdrowia może zlecić Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) ocenę zasadności umieszczenia danego świadczenia w koszyku.

Jej wyniki Agencja będzie zamieszczać w specjalnym raporcie, który następnie będzie oceniać rada konsultacyjna. W zależności od jej decyzji, prezes AOTM będzie rekomendować wpisanie lub nie danej procedury na liście świadczeń gwarantowanych. Jednak ostateczna decyzja i tak będzie należeć do ministra zdrowia.