Obowiązek nauki w szkole sześciolatków, upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz obowiązkowa roczna zerówka dla pięciolatków - takie zmiany m.in. przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z nim obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole przez najmłodsze dzieci ma być rozłożone na trzy lata szkolne: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. Projekt zakłada, że w czasie tych trzech lat rodzice dzieci będą mogli na swój wniosek i bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - odroczyć lub przyspieszyć o jeden rok rozpoczęcie szkoły przez dziecko. Rodzice, którzy będą chcieli uzyskać odroczenie dla swojego dziecka, będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko powinno lub może zacząć naukę w szkole.

Projekt zakłada, że w roku szkolnym 2009/2010 naukę w szkole podejmą dzieci siedmioletnie urodzone w 2002 roku oraz dzieci sześcioletnie urodzone między 1 stycznia 2003 r. a 30 kwietnia 2003 r. w roku szkolnym 2010/2011 - dzieci siedmioletnie urodzone po 1 maja 2003 r. oraz dzieci sześcioletnie urodzone między 1 stycznia 2004 r. a 31 sierpnia 2004 r. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 - dzieci siedmioletnie urodzone po 1 września 2004 r. oraz dzieci sześcioletnie urodzone w 2005 roku. Dopiero od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci sześcioletnie.

Już we wrześniu przyszłego roku wszystkie dzieci pięcioletnie będą mogły odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia tej grupie dzieci edukacji w przedszkolach lub oddziałach zorganizowanych przy szkołach podstawowych.