W przyszłym roku placówki medyczne nie będą już otrzymywać pieniędzy na płace z dwóch źródeł. Środki przeznaczone na finansowanie podwyżek dla pracowników służby zdrowia zostaną włączone do ceny świadczeń zdrowotnych.
Dzięki ustawie z 22 lipca z 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.) pracownicy służby zdrowia otrzymali średnio 30 proc. podwyżki wynagrodzeń.
Zgodnie z jej przepisami w 2007 roku i w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przekazywał świadczeniodawcom dwa rodzaje środków. Pierwsze stanowiły zapłatę za świadczenia zdrowotne, drugie przeznaczone były na podwyżki dla pracowników. W 2008 roku i 2007 roku NFZ przeznaczył na ten cel pod 4,6 mld zł.