Jak podaje Kancelaria Prezydenta, o godz. 12 Lech Kaczyński przeprowadzi konsultacje z prof. Religą. Po zakończeniu spotkania przewidziane są wypowiedzi dla mediów.

O godz. 13.30 odbędzie się spotkanie prezydenta z Markiem Balickim.

We wtorek Sejm ma głosować nad sześcioma projektami ustaw zdrowotnych, zakładającymi m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Obaj byli ministrowie zdrowia krytykują propozycje Platformy Obywatelskiej.

Balicki zapowiedział w poniedziałek w Krakowie, że SdPl nie poprze projektów ustaw zdrowotnych narzucających przymusowe przekształcenia szpitali oraz zakładających zbyt niski udział podmiotów publicznych w tych placówkach.

Z kolei o tym, że projekty PO są niebezpieczne dla pacjentów przekonywał Religa podczas ubiegłotygodniowej sejmowej debaty na temat sytuacji w służbie zdrowia.

Uznał on, że przekształcenie szpitali w spółki oznacza, że państwo przestaje być odpowiedzialne za zdrowie obywateli. Podkreślał, że w Europie dominuje medycyna publiczna; zasięg działania medycyny prywatnej jest znacznie mniejszy. PiS złożył także wniosek o odrzucenie trzech z sześciu projektów PO.

W niedawnym telewizyjnym orędziu prezydent zwrócił się do koalicji rządowej o "wstrzymanie prac parlamentarnych nad planami prywatyzacji służby zdrowia" do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy w referendum.

Lech Kaczyński chce, by Polacy odpowiedzieli w ogólnokrajowym referendum, czy wyrażają zgodę "na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali". Według prezydenta referendum dotyczące kierunku reformy ochrony zdrowia powinno się odbyć w dniach 10-11 stycznia 2009 roku.

Wniosek prezydenta zawierający projekt postanowienia o zarządzeniu referendum w sprawie prywatyzacji służby zdrowia wpłynął do Senatu w ubiegły piątek.